??i FB l?? ?M annschaft c?a n?m 2015 ??/H1>

??i tuy?n ? Sterreiche trong v??ng lo?i Gi?i v? ??ch chau ?u cho v??ng chung k?t n?m 2016 t?i Ph??p ?? tham gia t?t c? c??c nh?? quan s??t. ??i ???c gi??m s??t b?i Marcel Koller ?? di?u h??nh d? d??ng v?? d? d??ng v?? ?? ?i?u ki?n l?? m?t trong nh?ng ??i ??u ti??n cho v??ng chung k?t. Th??nh c?ng th? thao tr? ti?n cho l?a ch?n FB kh?ng ch? b?i v?? cu?i c??ng b?n ?? tham gia m?t gi?i ??u k?t th??c m?t l?n n?a. Danh ti?ng v?? s? c?ng nh?n c?ng ???c li??n k?t v?i ?i?u n??y. ??i ? FB ?? tr? th??nh ?M annschaft n?m 2015 ??

Jubilee c?a ??i tuy?n ? Sterreich ?? khung th??nh

H??nh 1: Sterreich c? v? cho tr??nh ?? chuy??n m?n cho Euro 2016

vl world cup 2022 khu vuc chau á Chi?n th?ng tr??c ng??i ch?i b??ng b??n v?? ng??i tr??t tuy?t

S? l?a ch?n cho ?M ?M annschaft n?m 2015 ?? T??m th?y ?G ?G ala nacht des Sports ?? Baller Fu ? ?? c?? th? ?? l?i m?t s? ??i th? n?i b?t ph??a sau. V?? d?, c??c c?u th? b??ng b??n, ??t nh?t l?? nh?? v? ??ch chau ?u v?? c??c t??i x? tr??t tuy?t tr??n n??i cao, ?? b? xu?ng h?ng trong cu?c thi trong nhi?u th?p k?. Tuy nhi??n, vinh d? ?? ???c bi?u th? b?ng danh d? c?a nh?ng k? v?ng kh?ng l? m?? ? th?m v?n nhi?u h?n sau v??ng lo?i m?nh m? cho v??ng cu?i c??ng.

H?y xem ? C??c Sterreich cho Euro 2016

Koller nh?n ???c gi?i th??ng ??c bi?t

Th?c s? kh?ng c?? nghi ng? r?ng ?ng ch? c?a ??i Marcel Koller l?? ki?n ??tr??c s? c?a s? th??nh c?ng. Hu?n luy?n vi??n tr??ng c?a FB FB ?? c?? th? mong ??i m?t gi?i th??ng k??p. Ngo??i gi?? cho ?M ?M annschaft n?m 2015 ?? ?ng c?ng c?? gi?i th??ng pecial n?m 2015 ?? Tuy nhi??n, gi?i th??ng gi?ng nh? m?t m??n qu?? chia tay, nh?ng nh?ng m??n qu?? quan tr?ng nh?t l?? tuy?t v?i m?? Koller Verl ? FB sau EM.

C?? nhi?u c??c b??ng th?? v? h?n ? ?ay.

H??nh 1: Wikimedia, Ailura (CC BY-SA 2.0)