streaming world cup 2018 EM 2016 Nh??m D

Nh?? v? ??ch b?o v? ?i v?i c??c gi?i ??u t? nhi??n tuy?t v?i cho Y??u th??ch EM 2016. ?i?u n??y c?ng ??p d?ng cho l?a ch?n Tay Ban Nha t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2016, c?? chi?n th?ng th? ba li??n ti?p sau n?m 2008 v?? 2012. Tr??c h?t, Furia Roja, ?? th?t b?i sau v??ng s? kh?o t?i World Cup 2014, ph?i th??nh th?o nh??m c?a h? v?? ?i?u ??? kh?ng c?? ngh?a l?? kh?ng c??. Ngo??i Tay Ban Nha v?i C?ng h??a S??c, T e-Rkei v?? Croatia, ba qu?c gia s? chuy?n sang v??ng 16, t?t c? ??u ?? l?i ?n t??ng lau d??i trong Gi?i v? ??ch th? gi?i ho?c chau ?u trong 20 n?m qua. Croatia, ch?ng h?n, l?? th? ba trong World Cup 1998, l?n th? ba c?a World Cup 2002 v?? l?? ng??i b??n k?t t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2008 v?? C?ng h??a S??c v?i t? c??ch l?? ng??i b??n k?t t?i Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2004. Tuy nhi??n, t?t c? Ba g?n ?ay v?n ??ng sau tuy??n b? c?a ch??nh h?. Khi c??c k? n?ng v?? C?ng h??a S??c b? m?t t??ch t?i World Cup 2014, gi?i ??u Croatia ?? k?t th??c sau v??ng s? b?.

M?o c?? c??c v??o c??c tr?? ch?i c?a nh??m

B?ng b?ng d

? ?ay b?n c?? b?ng c?a nh??m D, lu?n ???c c?p nh?t cho b?n v?? ??a b?n c?p nh?t.

D? b??o c?a Oliver Kahn tr??n EM 2016 Nh??m D

Sau ?ay l?? c? h?i c?a c??c ??i t? Euro 2016 Nh??m D nh? Titan Oliver Kahn.

Tay ban nha

Tay Ban Nha ???c y??u th??ch trong EM Qual Group CVicente del Bosque, ng??i ?ang ???o t?o trong m?t gi?i ??u t? k?t n?i t? k?t n?i khi ngh? h?u khi ngh? h?u, ch? cho ph??p b?n than m?t c?? tr??t trong qu?? tr??nh tr??nh ??. V??o ng??y th? hai c?a tr?n ??u, Iberer ?? thua 1-2 ? Slovakia, nh?ng sau ??? ?n m?ng t??m chi?n th?ng li??n ti?p m?? kh?ng che gi?u m?t m?c ti??u. M?t s? thanh corset d??i nh? Xavi hay Fernando Torres kh?ng c??n ? ??? ho?c ch? ???ng vai tr?? c?p d??i, nh?ng c?? m?t s? c?u th? tr? ??y h?a h?n sau ???. V?? d?, trong v? t?n c?ng, Paco Alcacer ?? c?? th? thuy?t ph?c c??c b?ng c?p, nh?ng nh?ng ng?i sao n?i ti?ng xung quanh Iker Casillas trong khung th??nh, Sergio Ramos v?? Gerard Pique trong ph??ng th? c?ng nh? Andres Iniesta v?? Cesc Fabregas v?n c??n ? h??ng ti?n v?. Nh?ng c??i t??n n??y m?t m??nh l?? ?? ?? th?c hi?n v??ng tr??n c?a c??c m?c y??u th??ch h??ng ??u tuy?t ??i m?t l?n n?a.

Croatia

Croatia mu?n ?? ?i?u ki?n cho v??ng chung k?t EM 2016Croatia c?ng c?? th? cung c?p m?t s? t??n am thanh. Ivan Rakitic (FC Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Mario Mandzukic (Juventus Turin) ho?c Ivan Perisic (Inter Milan) ?ang theo h?p ??ng v?i c??c cau l?c b? qu?c t? h??ng ??u v?? c?? vai tr?? h? tr? ? ???. Tuy nhi??n, ph?i m?t ??n ng??y tr?n ??u cu?i c??ng c?a v??ng lo?i tr??c v?? cho Gel EM 2016. V?? ch? khi hi?p h?i quy?t ??nh tr??c c??c tr?n ??u v??ng lo?i cu?i c??ng ?? gi?i ph??ng hu?n luy?n vi??n Niko Kovac v?? b?t bu?c n?? ph?i l??m nh? v?y, theo ???, b??c nh?y v?t ??n Ph??p cu?i c??ng ?? th??nh c?ng. Nh? ch?t l??ng c?? nhan kh?ng l? ? h??ng ti?n v? v?? trong cu?c t?n c?ng, b?n ph?i c?? Croatia trong d? lu?t, nh?ng nh??m ?? ???c h??nh ??ng nh? m?t y??u th??ch b?? m?t t?i World Cup 2014 v?? vi?c cay ??ng ??? kh?ng ???c ch?m s??c.

C?ng h??a S??c

C? C?ng h??a S??cT? th? h? v??ng v? c??c tr?? ch?i nh? Pavel Nedved, Jan Koller ho?c Milan Baros, ?? kh?ng c??n nhi?u ? C?ng h??a S??c. Ch? c?? Tomas Rosicky v?? Petr C v?n c??n ? ???, m?c d?? Rosicky kh?ng c??n l?? m?t n?n t?ng th?c s? do nhi?u th??ng t??ch v?? bay gi? l?? 35 n?m. L ? ngst ?? th?c hi?n m?t th? h? ng??i ch?i m?i ?? x?p h?ng m?nh l?nh t?n t?i ??t t?a s??ng h?n so v?i ?u ti??n c?a h?, nh?ng v?i s? cam k?t, ni?m ?am m?? v?? tinh th?n ??ng ??i. ??i di?n cho tay ?ua v?nh vi?n Vladimir Darida (Hertha BSC), ng??i k?t th??c ph?m vi k?t qu? ? ti?n v? trung tam. Vi?c C?ng h??a S??c kh?ng n??n ???c phan bi?t l?? m?t trong v??ng lo?i trong m?t v??ng lo?i trong m?t b?t c? ?i?u g?? ngo?i tr? m?t nh??m ??n gi?n v?i Iceland, H?? Lan v?? Trakei.

Tung l??n

C? c?a trkeiR?t cu?c, Trokei ?? b? l?i H?? Lan v?? b?o ??m v?? EM l?? nh??m t?t nh?t th? ba. Sau khi b?t ??u sai ch? v?i m?t chi?n th?ng t? nh?ng ?i?u ??u ti??n, Ph??p d??ng nh? c??n xa xa h?n so v?i terim ???c ???o t?o b?i Fatih Terim, nh?ng v?i m?t l?n ch?y n??c r??t cu?i c??ng v?? 13 tr??n 15 ?i?m t??ng t? so v?i c??c b?ng c?p cu?i c??ng v?n th??nh c?ng. C?? th? r?t t?t khi tr?i nghi?m n??y c?a ??i hi?n ?ang t?ng c??ng, ??c bi?t l?? khi trong ??i, trong s? nh?ng ng??i kh??c, v?i Arda Turan, Hakan Calhanoglu ho?c Burak Yilmaz, m?t s? c?u th? c?? th? th? hi?n l?p h?c c?a h? ? c?p ?? cao nh?t trong Champions League .

?ay l?? trang c?? c??c tr??t tuy?t ??c bi?t c?a ch??ng t?i

??n m?t sau c?a quan ?i?m c?a C??c nh??m EM 2016