lịch thi đấu vòng loại world cup của việt nam Hoa K? b?t ??u v?i chi?n th?ng tr??c DKorea c?a b?n trong m??a gi?i v? ??ch th? gi?i

Young Klinsmann's Us

H??nh 1: Young Klinsmann r?t vui v? chi?n th?ng 2-0 tr??c Sevkorea

c??c Hoa K? Pr ? l?? kho?ng b?n th??ng tr??c khi b??ng fu World Cup ? Brazil ?? c?? h??nh d?ng t?t. Ch?ng l?i So Dkorea, c?ng ?? ?i?u ki?n cho tr?n chung k?t World Cup Tr?n ??u chu?n b? Trong Los Angelos V?i 2: 0 (1: 0).

Ng??i ???n ?ng c?a tr?? ch?i l?? Chris WondolowskiT? tr?n ??ng ??t San Jose. The Stemmer ?? ??a ??i ch? nh?? ra ph??a tr??c ? ph??t th? t? v?? c?ng kh?i d?y m?c ti??u th? hai c?a tr?? ch?i sau khi thay ??i hai b??n (th? 60). Klinsmann tr? ?? nhi?t t??nh v? ? 31 n?m v?? m? t? n?? l?? m?t gi??m ??c ?i?u h??nh th?c s?. Hu?n luy?n vi??n thu?n ti?n v? s? c?nh tranh k?t qu? trong cu?c t?n c?ng.

T?i World Cup ? Brazil, ng??i M? g?p nhau ? Nh??m g tr??n ??c, Ghana v?? B? ???o Nha. Ng??i Sevkore c?? th? ???c t??m th?y trong h? b?i H Algeria, Nga v?? n??c B? l?i.

H??nh: Wikimedia, ? Nathan Forget (CC By 2.0)