liquipedia dota 2 Bảng World Cup - 2022 tại Qatar - Nhóm C

Chức vụ đội Trò chơi S U N Cổng Bàn thắng Khác biệt thủ môn Điểm
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ả Rập Saudi 0 0 0 0 0 0 0 0