linkfootball Wer ist fussball wm rekordsieger & rekordtorsch l?ng m??y tze?

Brasilien Ist Die Erfolgreichste Mannschaft Bei Fu ? Ball Weltmeisterschaften. Selecao 2002 Bei der Weltmeistsestschaft ? Nh?t B?n und s s emeplasia dkoreas.

BRAZIL World Cup ng??i chi?n th?ng ??i ?nh 1970

H??nh 1: ??i n??y ?? gi??nh ???c World Cup ? Mexico n?m 1970

? v? tr?? th? hai t?i theo d?ithung l?ng V?i b?n danh hi?u gi??nh chi?n th?ng cho ??n nay. Azzurri ?? ?n m?ng th??nh c?ng th??nh c?ng nh?t c?a h? t?i World Cup ? ??c n?m 2006. Tr??c ???, Y ???c ph??p gi? chi?c c??p v??o n?m 1934, 1938 v?? 1982. N?m ? v? tr?? th? ba n??c ??c. DFB ?? n?m trong tr?n chung k?t c?a World Cup t?ng c?ng b?y l?n, nh?ng ch? c?? th? r?i kh?i v? tr?? ba l?n v?i t? c??ch l?? ng??i chi?n th?ng. G?n ?ay nh?t, ng??i ??c ?? t? ch?c l? k? ni?m ? Y v??o n?m 1990. Tr??c ?ay ?? c? v? ? Th?y S? v??o n?m 1954 v?? n?m 1974 tr??c m?t kh??n gi? trong n??c.

*K? t? World Cup 2014, ??c v?? Y ?? ? v? tr?? th? hai v?i b?n danh hi?u.

Miro Klose c?? th? ph?? v? World Cup tr??n Ronaldo v??o n?m 2014

H??nh 2: Klose c?? th? ???c ghi l?i m?i

Th? th??nh c?ng nh?t M?c ti??u World Cup hi?n l?? Ronaldo Brazil. Anh ?? c?? th? ghi ???c 15 l??t truy c?p trong 19 l?n ra san t?i c??c tr?n chung k?t World Cup kh??c nhau. Tuy nhi??n, t?i World Cup 2014, anh c?? th? c?? ngu?n g?c t? Miroslav Klose c?a ??c, cho ??n nay ?? c?? th? ghi ???c 14 b??n th?ng t?i c??c gi?i ??u v?? r?t c?? th? s? c?? m?t trong DFB v??o n?m 2014. Anh c?? th? c?? k? l?c v??I l fenomeno ?? ??t ho?c th?m ch?? g?p nhau. Ngo??i ra v?i 14 l??t truy c?p H ? LT Klose c?a Gerd M??ller. Ng??i Ph??p ch? Fontaine l?? c?? s??t th??nh c?ng nh?t trong m?t v??ng cu?i c??ng. N?m 1958, ?ng ??p v??o m?t Bull 13 l?n v?? tr? th??nh m?t m?c ti??u t?i gi?i ??u ? Th?y ?i?n.

*Miroslav Klose ?? ph?? v? torrecord c?a ?I l Fenomeno ?? Ronaldo t?i World Cup 2014 ? Brazil. K? t? v??ng chung k?t 2014, Klose ??c ?? l?? m?t m?c ti??u k? l?c t?i World Cup k?t th??c v?i 16 b??n th?ng.

?? ???c t?ng quan.

H??nh 2: Wikimedia/Michael Kranewitter (CC BY-SA 3.0)