lich vong loai wc khu vuc chau a Tr?? ch?i th? nghi?m WM ??c ? Armenia (06.06)

Sau khi n?c 2: 2 ch?ng l?i Cameroon ?? s?a ch?a Ch? nh?t tu?n tr??c n??c ??c t?i Ng??y 6 th??ng 6 l??c 8:45 t?i Tr?? ch?i th? nghi?m cu?i c??ng tr??c World Cup 2014. Trong ??u tr??ng ??ng kh?ng Armenia V?i t? c??ch l?? kh??ch m?i, v?? ki?m tra cu?i c??ng c?a ??i DFB s? ch?ng l?i tr?n ??u m? m??n v?i B? ???o Nha v??o ng??y 16 th??ng S??u.

??c_armenien_sportwetten_tipp

n??c ??c PR kh?ng ch?ng l?i Cameroon c?ng nh? ch?ng l?i Ba Lan hay Chile ? d?ng World Cup. CO -Favorite khi gi??nh ???c danh hi?u v?n c??n r?t nhi?u c?ng vi?c tr??c khi n?? nghi??m tr?ng l?n ??u ti??n sau hai tu?n. Ch?c ch?n s? kh?ng ? ??? Kevin Volland,, Marcel Schmelzer v?? Shkodran Mustafi, ??? l?? hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim L ? W v??o th? Hai t? ??i h??nh cu?i c??ng c?a ??c. DFB-elf ph?i c?i thi?n, ??c bi?t l?? trong H??nh vi ph??ng th? V?? v?i C? h?i khai th??c c? h?i. Ch?ng l?i Cameroon, b?n c?? nh?ng m?c ti??u ??n gi?n v?? ? ? ??c bi?t l?? l??c b?t ??u m?t v??i c? h?i. Cho d?? b?n ?? l??m B?t ??u m??i m?t cho World Cup S? th?y, nh?ng c??n h?n c? nghi v?n ?? Ngo??i Manuel Neuer, Philipp Lahm v?? Bastian Schweinsteiger ch?a ???c s? d?ng.

Armenia N?? ch?a bao gi? ? gi?i v? ??ch chau ?u ho?c v? ??ch th? gi?i v?? ch? ???c t??m th?y trong nh??m tr??nh ??. Tuy nhi??n, b?n c?? th? Y A 2: 2 Angel v?? v??o cu?i 13 ?i?m ?? Cu?i c??ng, ch? c?? ba ?i?m b? m?t t??ch ? v? tr?? th? hai. C??c b??i ki?m tra c? nh?t ??i v?i Ng??i tham gia World Cup Nga v?? Algeria k?t th??c v?i nh?ng th?t b?i. V?i Borussia Dortmunds trong to??n b? ??i Henrikh Mkhitaryan Ch? c?? m?t ng??i ch?i n?i ti?ng, ph?n c??n l?i ch?i trong gi?i ??u gia ???nh ho?c trong c??c cau l?c b? l?p th? hai. ??i Armenia ch? ch?i hai l?n tr??c ??c: trong WM-Quali 1996/1997 Gi??nh chi?n th?ng m??i m?t ng??i ??c hai l?n (5: 0, 4: 1) t??ng ??i r? r??ng.

C?? c??c th? thao cho ??c than thi?n ? Armenia

Ng??i ta c?ng c?? th? mong ??i m?t k?t qu? k?t qu? ng??y h?m nay n?u cu?c t?n c?ng c?a ??c ch??nh x??c h?n. Ngo??i ra, cu?c t?n c?ng c?a Armenia s? kh?ng ph?i l?? m?i nguy hi?m cho m?c ti??u c?a Manuel Weidenfeller. Do ??? ch??ng t?i khai th??c 3: 0 cho ??c, trong m?t tr?? ch?i chu?n b? World Cup m?t chi?u. T?i ? c??p th? gi?i c??p mybet ch? c?? m?t h?n ng?ch c?a 1.07. Sinh l?i h?n m?t ch??t l?? ??t c??c v??o H?n 2,5 m?c ti??u??t nh?t l?? t?i Bet3000 1.32-Fold c?a nhi?m v? mang l?i. ? ?ay b?n s? t??m th?y th??m v? c?? c??c th? thao cho World Cup v?? em.