lich truc tiep bong da M?o c?? c??c: Colombia vs Iverbeibekloel 19.06.2014

G?p g? v??o ng??y 2 Colombia ? estadio nacional ? th? ?? brasilia tr??n Ng?? voi. Tr?? ch?i h??ng ??u trong Nh??m c t?ng l??n 19,06. l??c 18:00 (Mesz). C? hai ??i ?? gi??nh chi?n th?ng trong tr?n ??u ??world cup 2022 có bao nhiều độiu ti??n c?a h? v?? ?? chuy?n sang v??ng ti?p theo v?i ba ?i?m kh??c.

Colombia - Ng?? WM 2014

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1
??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
World Cup 2014 Logo Bookmaker Logo Betway Th?ng tin2.13.33.4??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinTh?ng tin2.053.43.5??t c??c World Cup 2014
Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenTh?ng tin2.13.353,55??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoTh?ng tin23.33.4??t c??c World Cup 2014

Xem tr??c Colombia ?? Ivory t?i World Cup 2014

Ngay c? khi kh?ng c?? si??u sao Radamel Falcao Colombia t?i World Cup ? Brazil. Trong tr?? ch?i ??u ti??n, Hy L?p ?? b? ???nh b?i 3-0 v?? ??t d?u ch?m than ??u ti??n. Tr??n h?t James Rodriguez T? As Monaco v?? Juan Cuadrado Von Fiorentina ch?i tuy?t v?i v?? ti?p t?c ?? m? h?i ph??ng th? Hy L?p. SP ? K? t? m??n tr??nh di?n m?nh m? ch?ng l?i nh?? v? ??ch chau ?u n?m 2004, b?n ph?i c?? nh?ng lo l?ng v? world cup 2022 có bao nhiều đội d? lu?t. V?i m?t th??nh c?ng ??y ??, n?? ?? c?? m?t b??c ti?n l?n ??i v?i v??ng 16 ?? V?i k?t qu? t??ng ?ng trong tr?? ch?i song song, b?n ?? c?? th? ?? ?i?u ki?n cho giai ?o?n KO.

?i?u t??ng t? ??p d?ng cho Ng?? voing??i ?? ch?ng l?i Nh?t B?n trong c??c c?p b?c s?m v?? sau ??? kh?ng c?? g?? trong m?t th?i gian d??i. Nh?ng r?i ??n Didier Drogba V?? tr?? ch?i ?? ???c xoay v??ng trong v??ng hai ph??t. Ngay c? khi si??u sao voi kh?ng li??n quan tr?c ti?p ??n hai m?c ti??u, b?n v?n c?? th? th?y t?m quan tr?ng c?a ng??i b? m?c k?t ??i v?i ??i c?a m??nh. V?n c??n ??t cau h?i li?u anh ta c?? th? l??m g?? ch?ng l?i Colombia ngay t? ??u hay kh?ng. B?i v?? v?i X??ng,, Kalou,, Gervinho v?? Ya Konan Nh?ng ng??i Ivor ?ang b? chi?m ???ng xu?t s?c trong cu?c t?n c?ng. Ngay c? khi b?n th?ng 2-1 tr??c Nh?t B?n, b?n ph?i t?ng tr? world cup 2022 có bao nhiều đội l?i cho tr?n ??u v?i Colombia.

Th?ng tin v? tr?? ch?i World Cup c?a Colombia vs Ivory

Ch?i chi ti?t:
Colombia ch?ng l?i ng?? voi
Tr?n ??u th? 2, nh??m C ?? Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng
Ng??y 19 th??ng 6 n?m 2014, 6 gi? chi?u CEST
Estadio Nacional, Brasilia

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:
Colombia: Ospina ?? Z Niga, Zapata, Yepes, Amero ??
Hu?n luy?n vi??n: Jose Pekerman
Ng?? voi Barry-Aurier, Bamba, Zokora, Boka ??
Hu?n luy?n vi??n: Sabri lamouchi

V? tr?? b?t ??u/s? ki?n:

  • C? hai ??i ?? th?ng tr?? ch?i ??u ti??n
  • Colombia l?? m?t trong s? ??t ??i ch?i ? m?c 0
  • Didier Drogba c?? l? s? ch? ??n t? ngan h??ng m?t l?n n?a
  • ?ay l?? cu?c ??u tay ??i ??u ti??n gi?a c? hai ??i tuy?n qu?c gia

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i ??n Colombia ?? Ivory

K?t qu? Colombia Ivory 2014 WMN?? l?? tuy?t ??i Tr?? ch?i h??ng ??u trong nh??m C, m?? c?? th? ?? ???c quy?t ??nh b?i v? tr?? th? nh?t.world cup 2022 có bao nhiều đội V? m?t th? ch?t, c? hai ??i s? ???c nh??n th?y trong gi?i ??u c?a gi?i ??u v?? do ??? kh?ng c?? v?n ?? g?? v?i c??c ?i?u ki?n. Ngay c? trong cu?c t?n c?ng, c? hai ??i ??u c?? nh?ng c?u th? xu?t s?c ?? Ch? trong ph??ng th? m?i c?? s? kh??c bi?t l?n. B?i v?? n?u nh?ng ng??i ng?? ? ?ay v?i Barry c?ng nh? Zokora v?? Bamba ch? c?? Mittelma v?? lu?n cho ph??p l?i, Colombia ???c ??nh v? t?t h?n trong ph?n n??y. Do ???, ch??ng t?i khai th??c m?t kh?? kh?n kho?ng 2: 1 cho Colombia.
World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinLogo t? nh?? cung c?p c?? c??c MybetNh?? cung c?p c?? c??c World Cup logo Betvictor logo
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

??n m?t sau c?a c??c m?o c?? c??c th? thao World Cup.