lich thi dau world cup 2022 chau a Th?ng tin v? San v?n ??ng Al-kết quả bóng đá world cup châu âuBayt (??a ?i?m WM 2022)

Stadion al-Bayt n?m ? Al-Khhor (c?ng l?? Al-Chaur) ? ph??a b?c Qatar v?? l?? m?t trong t??m san v?n ??ng t?i Fu ? Ball World Cup 2022. V?i m?t th??ng 60.000 kh??n gi?, san v?n ??ng Al-Bayt sau San v?n ??ng Lusail L?p hai ? ? te Arena c?a v??ng cu?i c??ng.

??c bi?t l?? v??o ng??y 18 th??ng 11 n?m 2022, san v?n ??ng Al-Bayt trong al-Khor Gro ? e. Sau ???, v??o l??c 11:00 s??ng Trung ?u, World Cup 2022, anh ? ffinpiel bao g?m c? l? h?i ? fffencheiter trong san v?n ??ng Al-Bayt. C?ng l?? ch??nh th?c B??i h??t World Cup ?? ???c tr??nh b??y nh? m?t ph?n c?a l? k? ni?m.

D? li?u & S? ki?n v? San v?n ??ng Al-Bayt

  • Kapazit ? t: 60.000 pl ? tze
  • b?t ??u xay d?ng: 2014
  • Anh ?y ? ffing: 2020

San v?n ??ng Al-Bayt ? Al-Khhor kh?ng ch? ??i di?n cho th?c t? r?ng ??? l?? m?t san v?n ??ng c?a Fu ? Ball World Cup 2022 t?i Qatar. World Cup 2022 Nh??m A T??m tr?? ch?i World Cup n?a ???c t? ch?c tr?kết quả bóng đá world cup châu âu?n ??u tr??ng. Ngo??i ra, t?ng c?ng s??u tr?n ??u nh??m (bao g?m c?), c?ng nh? m?t v??ng 16, m?t tr?n t? k?t v?? tr?n b??n k?t World Cup cu?i c??ng v??o ng??y 14 th??ng 12 n?m 2022.

Thi?t k? v?? t??n c?a San v?n ??ng Al-Bayt d?a tr??n c??c l?u truy?n th?ng c?a Nomadenv ? Lker of Qatar (?B ?B ayt al Sha ?a? ? nh?ng n?i kh??c c?? th? ???c s? d?ng. Ngo??i ra, ??u tr??ng c??n c?? m??i nh?? ??n v?? C??c ph?c h?p Kinlan ?? t?o ra c??c ?i?u ki?n t?i ?u cho ng??i ch?i v?? ng??i ham m?.

Sau Gi?i v? ??ch th? gi?i, v? s? gh? c?a san v?n ??ng 60.000 ng??i ???c d? b? v?? quy??n g??p cho s? ph??t tri?n. C??c c? s? gi?i tr?? kh??c nhau nh? nh?? h??ng, trung tam mua s?m ho?c kh??ch s?n c?ng nh? m?t trung tam gi?i tr?? l?n s? ???c xay d?ng xung quanh ??u tr??ng ? Al-Khor.

World Cup 2022 al-Khhor trong ki?m tra

Al-Khhor (??i khi c??n ???c g?i l?? Al-Chaur) c??ch th? ?? Doha c?a Qataria kho?ng 50 km v?? n?m ? ph??a b?c c?a ??t n??c. Th??nh ph?, n?m trong c?ng ??ng al-Khhor c??ng t??n, ?? ??kết quả bóng đá world cup châu âu?c t??m th?y v??o gi?a th? k? 18 v?? do ??? l?? m?t trong nh?ng qu?c gia quan tr?ng nh?t c?a bang Qatar. Kho?ng 90.000 dan s?ng ? Al-Khor (t??nh ??n n?m 2015).

Al-Khhor ?? tr? th??nh qu?c t? v?? qu?c gia ???c bi?t ??n v?i truy?n th?ng lau ??i li??n quan ??n ng??nh c?ng nghi?p cau c?? v?? l?n. N?u b?n ? trong th??nh ph?, b?n ch?c ch?n n??n ??n th?m c?ng. ? ???, b?n c?ng c?? th? t??m th?y c?kết quả bóng đá world cup châu âu?i g?i l?? dhaus, nh?ng chi?c thuy?n g? th? c?ng truy?n th?ng c? c?a c? dan Qatar. Ngo??i ra c??n c?? m?t s? chi?c ??ng h? l?ch s? trong th??nh ph? ?? xem Vua c?a Al-Khors.

V?i Al Khor SC, c?ng c?? m?t cau l?c b? b??ng Fu ? ? khu v?c cao nh?t c?a Qatar, Li??n ?o??n c??c ng?i sao Qatar, n?m ? Al-Chaur.

>> T?t c? c??c san v?n ??ng Fu ? World Cup 2022 ? Qatar