lịch world cup 2022 hôm nay Wett Tipp: Argentinien vs Iran 21.06.2014

Am 2. Spieltag Trift Argentina Trong Nh??m f Tr??n Iran. Tr?? ch?i t?ng l??n Ng??y 21 th??ng 6 l??c 6:00 chi?u (Mesz) ? Belo Horizonte trong Mineirao. M?c d?? ng??i Argentina ?? kh?ng thuy?t ph?c trong tr?n ??u m? m??n v?i Bosnia-Herzegovina, nh?ng Albiceleste c?ng ???c y??u th??ch r? r??ng trong tr?? ch?i th? hai.

Argentina iran c?? c??c tip World Cup 2014

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
World Cup 2014 Logo Bookmaker Logo Betway Th?ng tin1.12819??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinTh?ng tin1.128,516,5??t c??c World Cup 2014
Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenTh?ng tin1.12920??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoTh?ng cục diện bảng g vòng loại world cup 2022 tin1.12920??t c??c World Cup 2014

Xem tr??c Argentina ? Iran t?i World Cup 2014

Argentina ?? b?t ??u Gi?i v? ??ch th? gi?i v??o n?m 2014 v?i m?t chi?n th?ng, nh?ng kh?ng c?? ngh?a l?? ?? b? thuy?t ph?c ch?ng l?i Bosnia-Herzegovina. Sau s? ?n ??o s?m b?i m?t m?c ti??u ri??ng c?a Sead Kolasinac, ng??i b?n ??a mi?n Nam ?? qu?n ly v? tr?? d?n ??u h?p v?? ???c ghi nh?n r?ng h? kh?ng th?a nh?n m?t m?c ti??u. Ph??o hoa t?n c?ng? Kh?ng c??! Tr??n h?t Lionel Messi Detet ? uschte ho??n to??n trong n?a ??u v?? gi?m ho??n to??n. Trong hi?p hai, m?t c?n ??t qu? c?a thi??n t??i c?a ch??ng l?? ?? ?? Albiceleste Sau ??? ?? mang 2-0 ra ph??a tr??c. M?t m?c ti??u c?a Vedad Ibisevic ngay tr??c khi k?t th??c ??m b?o r?ng n?? r?t ph?n kh??ch v?? m?t ng??i Bosnia, nh?ng h??ng ph??ng th? Argentina an to??n v?? kh?ng th? l??m b?t k? ?i?cục diện bảng g vòng loại world cup 2022u g?? kh??c ?? ??t nh?t l?? m?t tia hy v?ng. N?u Gauchos mu?n ???ng m?t vai tr?? l?n trong v??ng cu?i c??ng ? Brazil, h? ch?c ch?n ph?i t?ng l??n v?? c?? ???c ti?m n?ng t?t h?n.

??t h?n nhi?u l?? t? Iran D? ki?n, c??ng ??p ??o nhi?u ?i?m so v?i Nigeria trong ng??y ??u ti??n. M?c d?? ? The Nh?ng ng??i tham gia World Cup b?n l?n M?t s? kh? n?ng, nh?ng ch? c?? k? lu?t v?? c?ng c?? ???c c? h?i ghi b??n theo th?i gian. Ch?ng l?i Argentina, h??ng ph??ng ng? ch?c ch?n s? b? th??ch th?c ?? C?? th? ??t cau h?i li?u n?? c?? th? gi? ???c s? 0 hay kh?ng. Sau tr?n h??a tr??c Nigeria, Iran c?? t?t c? c? h?i ??t ???c v??ng 16. M?t chi?n th?ng tr??c Bosnia v??o tr?n ??u cu?i c??ng l?? ??. Tuy nhi??n, Argentina l?? m?t con s? qu?? l?n.

Th?ng tin v? tr?? ch?i Argentina ? Iran trong nh??m F

Ch?i chi ti?t:
Argentina ch?ng l?i Iran
Tr?cục diện bảng g vòng loại world cup 2022n ??u th? 2, nh??m F ?? Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng
Ng??y 21 th??ng 6 n?m 2014, 6 gi? chi?u CEST
Mineirao, belo horizonte

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:
Argentina: Romero ?? Zabaleta, c??ch xa á ndez, garay, rojo ? mascherano, gago, di mar í a ??
Hu?n luy?n vi??n: Alejandro Sabella
Ecuador: Haghighi ? Montazeri, Hosseini, Sadeghi, Pouladi ?? Nekounam ?? Heydari, Hajsafi, Teymourian, Dejagah ??
Hu?n luy?n vi??n: Carlos Queiroz

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i cho Argentina vs Iran:

K?t qu? Wette Argentina Iran

Argentina kh?ng thuy?t ph?c, kh?ng c?? cau h?i. Nh?ng Albiceleste s? h?c h?i t? nh?ng sai l?m c?a h? v?? l??m vi?c sau chi?n th?ng m? ??u. Hu?n luy?n vi??n Alejandro Sabella ?? b?t ???c m?t ch??t ch?ng l?i Bosnia v?? thi?t l?p m?t h?u v?. L?n n??y ch?c ch?n s? gay kh?? ch?u h?n v?? Gonzalo Higuain, gay ra m?cục diện bảng g vòng loại world cup 2022t s? ph?? v? ch?ng l?i Bosnia cho Swing m?i, s? ch?y ngay t? ??u. Di?n ra Lionel Messi V?? CO th??nh m?t c?n ?i??n cu?ng ??u ti??n, n?? c?? th? l?? cay ??ng ??i v?i Iran, s? b? cho??ng ng?p b?i t?c ?? c?a s? m?c. Do ???, ch??ng t?i khai th??c chi?n th?ng 4-0 r?c r? c?a ng??i Argentina.

World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoNh?? cung c?p c?? c??c World Cup Fu ? Ball World Cup SportingbetLogo c?a nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet3000
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

??n m?t sau c?a t?t c? c??c m?o c?? c??c th? thao World Cup.