lịch thi đấu world cup 19 6 Kh?ng c?? tr?? ch?i t?i nh?? cho Nga v?? Ukraine

Cu?c t?n c?ng c?a Nga v??o Ukraine, b?t ??u v??o s??ng s?m th? N?m, t? nhi??n l?? ch? ?? th?ng tr? ? chau ?u v?? c?ng xa h?n. N?u m?i ng??i c?? t??nh ?o??n k?t v?i Ukraine ? nhi?u n?i v?? ph??ng Tay ?? l??n ??n m?nh m? c??ch ti?p c?n c?a Nga, th?? Europ isch Fu ? Ballverband UEFA ?? l?y MA ??u ti??n.

UEFA tuan theo y??u c?u c?a ??i th? Nga

M?t m?t, sau m?t cu?c h?p ??c bi?t c?a ?y ban ?i?u h??nh c?a m??nh, UEFA ?? r??t kh?i Hi?p h?i Nga v? Chung k?t Champions League, gi? s? di?n ra t?i St. Petersburg v??o ng??y 28 th??ng 5, nh?ng t?i Stade de France t?i Paris. M?t kh??c, UEFA ?? n??i r? r?ng cho ??n khi c??c ??i ti?p theo t? Nga v?? Ukraine ph?i ch?i c??c tr?? ch?i t?i nh?? c?a h? ? m?t n?i trung l?p. C??c cu?c thi cau l?c b? Spartak Moscow, ph?i l??m m?? kh?ng c?? m?t ng?i nh?? th?c s? ngay trong v??ng 16 c?a Li??n ?o??n Europa v?i RB Leipzig trong v??ng 16 c?a Li??n ?o??n Europa.

Tuy nhi??n, tr??n h?t, s? tr?ng ph?t n??y c?? l? l?? ch?ng l?i ??i tuy?n qu?c gia Nga, k?t th??c cu?i c??ng Playoffs cho World Cup 2022 t?i Qatar v??o b??n k?t, v?? sau ??? s? g?p ng??i chi?n th?ng c?p ??i Th?y ?i?n ch?ng l?i C?ng h??a S??c. Trong c? hai cu?c g?p g?, Sbornaja th?c s? th??ch quy?n gia ???nh, nh?ng bay gi? s? kh?ng c?? g?? ???c t?o ra.

Tr??c quy?t ??nh c?a UEFA, ??ng t? Ba Lan, Th?y ?i?n v?? C?ng h??a S??c ?? k??u g?i m?t l?i gi?i th??ch chung r?ng do s? leo thang ?m ?m- ric v?? an ninh b?t ng? cho c??c ??i v?? kh?ng ph?i l?? quan ch?c ???c ch?i. Ba ??ng t? ? nde c?? c? UEFA v?? Hi?p h?i th? gi?i FIFA, d??i m??i nh?? Tr?? ch?i tr??nh ?? World Cup Di?n ra ?? h??nh ??ng v?? s??ng t?o ?a ?a ? Sung Sung ??

M?t s? nh??c ?i?m ??i v?i Ukraine

Ukraine, c?ng c?? c? h?i v??t qua tr?n play-off, c?ng b? ?nh h??ng b?i MA ? C??c ??i World Cup 2022 ?? tr? th??nh. Tuy nhi??n, l?a ch?n Ukraine tr??c ti??n ph?i chi?n th?ng trong tr?n b??n k?t v?? gi??nh chi?n th?ng ? Scotland. Ngay c? sau ???, tr?n h??a c?a Ukraine ?? kh?ng ??a ra m?t tr?n ??u tr??n san nh?? v?i c?p ??i x? Wales ch?ng l?i ? Sterreich v?? s? th??nh c?ng c?a th??nh c?ng. V?? v?y, ??t nh?t th?c t? n??y kh?ng c?? b?t l?i l?n cho Ukraine.

Th?c t? l?? Premjer-Liha c?a Ukraine kh?ng th? k?t th??c k? ngh? ??ng theo k? ho?ch v?? c??c c?u th? qu?c gia ?ang theo h?p ??ng s? kh?ng c?? ho?t ??ng c?nh tranh tr??c tr?n play-off World Cup c?? ngh?a l?? m?t ng??i khuy?t t?t nghi??m tr?ng kh??c, ???c r??t ra di?n vi??n.

Tuy nhi??n, kh?ng b? lo?i tr?, t??y thu?c v??o s? ph??t tri?n c?a chi?n tranh, c??c bi?n ph??p tr?ng ph?t h?n n?a c?a th? gi?i th? thao n??i chung v?? ??c bi?t l?? Fu ? Ballverb ? NDE s? theo Nga. M?t Fu ? Ball World Cup 2022 ? Nga v?? Ukraine, n?? c?? th? kh?ng th? t??ng t??ng ???c t? quan ?i?m hi?n t?i.