lịch thi đấu vl wc 2022 châu á WM 2018: L??m c??ch n??o ?? nh?n ???c th??

Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng ? Nga c?? ngh?a l?? c? h?i cho nhi?u ng??i ham m? cu?i c??ng c?ng th?y m?t tr?n ??u World Cup s?ng trong san v?n ??ng. Tuy nhi??n, b?n ph?i ?i ??n c??c v?n ?? tr??n th? gi?i n??y, l?? th??nh vi??n c?a cau l?c b? fan ham m? ph?? h?p ho?c c?? nhi?u ti?n. N?? c?ng s? h?u ??ch ?? tr? th??nh ng??i Nga.

?ay l?? c??ch v?? World Cup ???c trao

V? c? b?n, FIFA ?? chia v?? World Cup cho Nga th??nh b?n lo?i. Gi?? t? 63 ??n 220 euro. Trong c??c tr?? ch?i trung tam nh? anh ?y v?? tr?n chung k?t, gi?? t?ng l??n kho?ng 1000 euro ($ 1100). C?? t? 300.000 ??n 400.000 v?? trong m?i lo?i. Tuy nhi??n, 350.000 th? trong lo?i 4 ???c d??nh ri??ng cho ng??i Nga. ??ng t?n d?ng ?i?u ???.

? ?ay b?n c?? th? th?y gi?? c?a b?n lo?i trong b??p b?? M? ho?c r??p: ?

Ngo??i ra c??n c?? 20 g??i sang tr?ng cho c??c tr?? ch?i World Cup c?? th? ???c ??t b?i t?t c? nh?ng ng??i c?? th? ?? kh? n?ng. ??t nh?t 850 euro s? ???c t?ng l??n, nh?ng gi?? ??t t?i 1,8 tri?u euro cho g??i Rundumsorglos World Cup sang tr?ng.

Nh?ng tr? l?i v?i v?? b??nh th??ng: nh?ng th? ??? c?? th? ???c ??t ??c quy?n th?ng qua FIFA Shop. C??c c?a h??ng b??n h??ng kh??c l?? ra kh?i cau h?i. M?t s? v?? ???c c? t??nh t? ch?c ?? cung c?p cho h? v??o ph??t cu?i trong c??c c?a h??ng FIFA ???c c?p ph??p tr?c ti?p tr??c khi gi?i ??u b?t ??u. C??c th? ???c b?o l?u tr?c tuy?n th?c t? ch?a bao gi? l?? ?? trong qu?? kh?. ? Nga, ?i?u n??y kh?ng kh??c nhau ?? Theo ???, FIFA c?? th? s? tr? l?i h? th?ng m?t l?n n?a, ?? x??o tr?n v??.

C??c giai ?o?n b??n h??ng c?a v?? trong t?ng quan:?

V?? World Cup v? ??ng t? qu?c gia ? nde ?? ? rger ? ??c

?? ??m b?o r?ng ng??i ham m? t? t?t c? h? c?? c? h?i c? v? cho c??c ??i c?a h? t?i World Cup, v?? FIFA v??t qua c??c tr?? ch?i c?a c??c ??i tuy?n ch?n t??ng ?ng cho ??ng t? qu?c gia. ?i?u n??y ch? c?? th? ???c th?c hi?n ngo??i gi?i h?n r? r??ng n?u tr?n h??a c?a c??c tr?? ch?i ?? k?t th??c ?? V?? v?y, v??o th??ng 12 n?m 2017.

V? c? b?n, n?? l?? trong t?t c?a ??ng t? qu?c gia. Trong qu?? kh?, h?u h?t trong s? h? c?ng ?? r??t ra gi?i ph??p ?? ??n gi?n ??a ra c??c th?. Trong t?t c? m?i ng??i, Gi?i v? ??ch th? gi?i ??c l?? m?t trong nh?ng tr??ng h?p ngo?i l?: ??i tuy?n qu?c gia ?? c?? m?t cau l?c b? ng??i ham m? c??ng t??n trong v??i n?m. DFB l?? v? vi?c cung c?p v?? v??o c?a d??nh ri??ng cho c??c th??nh vi??n c?a cau l?c b? fan ham m?. Theo quy ??nh, t?t c? c??c th? ?? ???c trao.

Tr??c Gi?i v? ??ch chau ?u 2016, DFB do ??? ?? c?? l?n v?i c??c thanh cartel c?a ??c. Hi?p h?i ?? kh?ng b? ph?? v? r?ng c?? th? ti?n h??nh l?i tr??c World Cup 2018, nh?ng l?n n??y l?? s? tham kh?o y ki?n ??c?a Beh. ?i?u n??y c?? ngh?a l?? ch??nh x??c l?? kh?ng r? r??ng.

M?t l?n n?a th?ng tin quan tr?ng nh?t v? doanh s? b??n v?? trong ü T?ng quan: