lịch thi đấu của đội tuyển việt nam hôm nay World Cup Secret y??u th??ch B? chi?n th?ng 2: 0 tr??c Th?y ?i?n

V?n c??n m??i ng??y cho ??n khi World Cup 2014, v?n c??n m??i ng??y ?? c?? ???c k?t th??c cu?i c??ng. n??c B? Tuy nhi??n, n?? ?? c?? h??nh d?ng v?? t? tin v? Brazil. Sau khi r? r??ng Chi?n th?ng 5: 1 ch?ng l?i Luxembourg M?t tu?n tr??c ?? c?? m?t b??i ki?m tra l?n th?c s?. Nh?ng ngay c? khi ch?ng l?i Th?y ?i?n, Qu? ?? c?ng kh?ng cho m??nh b?t k? bl ? e v?? gi??nh chi?n th?ng 2: 0. C??c c?ng c?a ??i B? ghi ?i?m C?u th? Eden Hazard (Chelsea FC) v?? Romelu Lukaku (Everton FC).

Ng??i kh?i nghi?p World Cup Kevin de Bruyne

H??nh 1: Kevin de Bruyne s? xu?t hi?n t?i World Cup cho B?

ü C?ng c?? th? thuy?t ph?c Kevin de Bruyne (VFL Wolfsburg), ng??i ?? ??a ra m?t m?c ti??u v?? ho??n th??nh to??n b? 90 ph??t. C?ng l?? Quan ?o??n ??c th? hai Daniel Van Mua (Bavaria ph?i) ?? ch?i ? B?. Tr??c B? tr??n Ng??y 17 th??ng 6 t?i Algeria l??t truy c?p, ki?m tra m??i m?t c?a Marc Wilmots tr??c World Cup ? Brazil M?t l?n cu?i.

T?i Ng??y 7 th??ng 6 b?n c?m th?y Tunisia cu?i c??ng Tr?? ch?i th? nghi?m Trong lai t?o. Nh?? v? ??ch chau Phi n?m 2004 s? chu?n b? cho ng??i B? cho c??c ??i th? nh??m Algeria. Trong Nh??m H. Y??u th??ch b?? m?t nh?n ???c n?? Nga,, Sevkorea V?? ch? Algeria l??m. Trong v??ng 16, ??i tuy?n qu?c gia ??c ?? c?? th? ch? ??i v?i ch??m sao th??ch h?p.

H??nh 1: Wikimedia, Erik Drost (CC by 2.0)