lịch bóng đá world cup 2021 hôm nay Ti?ng Anh

C? Anh World Cup 2014Hauptstadt:L?ng nghe, l?ng nghe, l?ng nghe, l?ng nghe, l?ng nghe, l?ng nghe London
Einwohnerzahl: NgheKho?ng 53,5 Mio.
Fl m?? che trong km: nghe Nghe nghe 130.395
W Blind Hrung:L?ng nghe, l?ng nghe, l?ng nghe, l?ng nghe, l?ng nghe, l?ng nghe, l?ng nghe, nghe Pfund (1 pfund = 100 pence)

??i b??ng ??? qu?c gia Anh ??

Ti??u ?? World Cup tr??c ?ay:????? 1966
Th??nh c?ng h?n n?a World Cup:? ? B??n k?t 1990
Tham gia World Cup:12

Ti??u ?? EM tr??c:??????? ? br> H?n n?a ? em th??nh c?ng:??? Th? ba v??o n?m 1968
S? tham gia c?a em:8

M??y ghi am:?????????????? Peter Silton (125 m?t ? tze) ?? Stand: ? 06/10/2014
Ghi l?i m?c ti??u:? ? Sir Bobby Charlton (49 b??n) ?? ??ng: ? ng??y 10 th??ng 6 n?m 2014

V?i Anh, qu?? h??ng c?a qu? b??ng Fu ? m?t l?n n?a ???c ??i di?n t?i World Cup. Sau khi ?T hree Lions ?? 2010 ph?i n??i l?i t?m bi?t v?i gi?i ??u trong v??ng 16 n?m 2010, m?t th??nh c?ng l?n s? ??t ???c m?t l?n n?a v??o m??a h?? t?i. Anh ?? ???c th??nh c?ng t?i World Cup t? n?m 1966. N?m 1966, ??i ??c ?? c?? th? bu?c n?? qu? xu?ng t?i World Cup ? ??t n??c c?a h? trong tr?n chung k?t v?? gi??nh ???c danh hi?u duy nh?t cho ??n nay t?i m?t gi?i ??u l?n.

Sau n?m 1966, ng??i Anh ch? c?? th? ra kh?i t? k?t m?t l?n (1990), nh?ng t?i gi?i ??u n??y ? Y, trong tr?n b??n k?t ch?ng l?i ??c trong h??nh ph?t. ?ay ch??nh x??c l?? ?i?m y?u c?a ti?ng Anh. Gi?ng nh? m?t ch? ??, Lions ?T hree ?? T? h??nh ph?t ??c m?ng ???c theo d?i. Trong n?m t?i, Anh mu?n theo d?i nh?ng th??nh c?ng c?a nh?ng n?m 63 v?i m?t ??i tuy?n qu?c gia r?t t?t. ?i?u n??y c?ng c?? th? th??nh c?ng, nh?ng b?n n??n c? g?ng tr??nh h??nh ph?t. N?u b?n nh??n v??o ??i h??nh s? b?t ??u ? Brazil v??o m??a h?? t?i, th?? th?c t? l?? n??c Anh s? c?? m?t s? l??ng l?n ng??i ch?i h??ng ??u c?? th? quy?t ??nh m?t tr?? ch?i trong gi?i ??u l?n n??y trong gi?i ??u l?n n??y. N?u b?n c?ng qu?n ly ?? l??m vi?c nh? m?t nh??m, cu?i c??ng c?? m?t th??nh c?ng l?n. ??c bi?t l?? v?? b?n ?? c?? m?t th? m?n v?i m?t l?p h?c qu?c t? trong h??ng ng? c?a ri??ng b?n l?n ??u ti??n k? t? Gordon Banks v?? Peter Silton.

Ti??u ?? World Cup Chance Anh ? 15 %

Tr??n th?c t?, ??? s? l?? tr??ng h?p ngh?a v? c?a Anh ?? ??t ???c ??t nh?t l?? v??ng 16 t?i World Cup b??ng ??? 2014. K?t qu? l??, ?T hree Lions ?? Ch?a bao gi? ???ng m?t vai tr?? th?c s? quan tr?ng trong c??c gi?i ??u cu?i c??ng, h? ??n tr?n chung k?t World Cup v?i t? c??ch l?? ng??i ngo??i cu?c, v?i ??i b??ng ??? qu?c gia t? Anh m?t l?n n?a th??nh c?ng. Ngo??i Bundesliga c?a ??c, Primera Divison t? Tay Ban Nha v?? Y Seria A, Li??n ?o??n Anh l?? m?t trong nh?ng gi?i ??u t?t nh?t tr??n th? gi?i. N?u ??i ??n v?i nhau, c?? th? c?? m?t s? ?i?u ? Brazil ? Brazil v??o n?m 2014. Ch??ng t?i c?ng c?? m?t b??o c??o s? b? v?i m?o c?? c??c cho t?t c? c??c tr?? ch?i c?a Anh t?i World Cup:

M?o c?? c??c th? thao World Cup b??ng ??? Anh:

World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet365Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenWorld Cup 2014 Logo Bookmaker Logo Betway
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

??i tuy?n Anh cho World Cup 2014

??i c?a ??i tuy?n Anh bao g?m m?t v??i ü Shoals. C??c d?ch v? c?a Ashley Cole v?? Michael Carrick ???c phan ph?i, nh?ng ng??i th??ng kh?ng ph?i l?? l?a ch?n ??u ti??n trong c??c cau l?c b? c?a h?. Th?ng qua nh?ng m??n tr??nh di?n t?t trong ??i, Luke Shaw, Adam Lallana v?? Rickie Lambert ?? ch?i ba c?u th? t? ü ??i Beraschung FC Southampton. Heart Is the Storm Series trong ??? Wayne Rooney v?? Daniel Sturridge hi?n ?ang ch?i nhi?u nh?t.

World Cup 2014: Nh??m D v?i Uruguay, Costa Rica & Italy

Hu?n luy?n vi??n: Roy Hodgson

M?c ti??u:Fraser Forster, Ben Foster, Joe Hart

Ph??ng th?: Leighton Baines, Gary Cahill, Luke Shaw, ? Phil Jagielka, Glen Johnson, Phil Jones, Chris Smalling

H??ng ti?n v?: Ross Barkley, Steven Gerrard, Frank Lampard, James Milner, Raheem Sterling, Jack Wilshere, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson

T?n c?ng:Rickie Lambert, Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Daniel Welbeck

D??i ?ay l?? m?t n?n t?ng cho t?t c? c??c ??i c?a World Cup 2014.