lịch bóng đá việt nam oman Wett Tipp: Deutschland so v?i B? ???o Nha 16.06.2014

s??ng 16. Juni 2014 (Mesz) V?i ??c v?? B? ???o Nha, hai ??i tham gia gi?i ??u World Cup, nh?ng ng??i ph?i c?? ti?ng n??i khi n??i danh hi?u n??y. Tr?? ch?i di?n ra l??c 6 gi? chi?u Salvador de Bahia thay v??. Nh?ng qu?c gia h??ng ??u n??o trong s? hai qu?c gia h??ng ??u n??y b?t ??u t?t h?n trong v??ng cu?i c??ng?

M?o c?? c??c th? thao ??c B? ???o Nha

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1
??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
Logo c?? c??p th? gi?i 2014 Bet3000 Th?ng tin2.203,403.60??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup Bet365Th?ng tin2.153.303,40??t c??c World Cup 2014
Logo t? World Cup Bookmaker MybetTh?ng tin2,003,403,85??t c??c World Cup 2014
Logo c?a nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? BetvictorTh?ng tin2.053,403.60??t c??c World Cup 2014

Xem tr??c v?? ?i?m b?t ??u cho tr?? ch?i ??c ? B? ???o Nha

n??c ??c Du l?ch c??ng v?i ch? nh?? Brazil v?? Argentina lịch thi đấu vòng loại world cup 2022 hôm nay l?? m?t trong nh?ng ng??i ???c y??u th??ch h??ng ??u cho World Cup Fu ? Ball World Cup. Ngay tr??c khi gi?i ??u l?n, Eagles ?? gay ra m?t s? lo l?ng. Ngan s??ch ing ige s? 1, Manuel Neuer, c?ng nh? ch??ng ? n Philipp Lahm b? th??ng trong tr?n chung k?t DFB Cup v?? b? nghi ng? cho ??n khi k?t th??c. C?ng th? Sami Khedira c?ng nh? v? day ch?ng ch??o c?ng nh? Bastian Schweinsteiger Hi?n t?i kh?ng c?? h??nh d?ng h??ng ??u. Nhi?u chuy??n gia ?ang t? h?i l??m th? n??o l?a ch?n c?a ??c s? ??i ph?? v?i nhi?u c??ch trong v??i tu?n qua. ?ng ch? c?a ??i Joachim L ? qu?? nhi?u l?a ch?n thay th?. Ch?ng l?i B? ???o Nha, DFB-elf ph?i n?m b?t ???c Cristiano Ronaldo. N?u ??i th??nh c?ng trong vi?c lo?i b? Baller th? gi?i, c?? th? ???nh b?i B? ???o Nha.

B? ???o Nha ???c nhi?u ng??i g?i l?? ch??ng tr??nh m?t ng??i. L?? n?? Cristiano lịch thi đấu vòng loại world cup 2022 hôm nay Ronaldo Si??u sao kh?ng th? tranh c?i v?? ???c ??i x? nh? m?t anh h??ng dan t?c, nh?ng ??i ng? hu?n luy?n vi??n Paulo Bento cung c?p cho ng??i xem m?t s? c?u th? n?i ti?ng kh??c. Raul ??n thu?n,, Pepe ho?c Nani L?? nh?ng c?u th? h??ng ??u tuy?t ??i ki?m ???c ti?n c?a h? t?i c??c cau l?c b? t?t nh?t tr??n th? gi?i. V??o nh?ng ng??y t?t, B? ???o Nha c?? th? ???c t??m th?y m?i ??i th?, th??ng kh?ng c?? g?? c??ng nhau tr??n nh?ng ng??i x?u. Ph?n l?n s? ph? thu?c v??o hi?n ph??p c?a Cristiano Ronaldo. Ch?t l?ng c?a Real Madrid l?? nghi v?n cho ??n khi k?t th??c v?? ch?n th??ng c? b?p, nh?ng ?? ? tr??n san trong 65 ph??t trong b??i ki?m tra cu?i c??ng ch?ng l?i Ireland.

Th?ng tin v? tr?? ch?i World Cup ??c ? B? ???o Nha

Ch?i chi ti?t:
??c ch?ng l?i B? ???o Nha
Matchday ??u ti??n, Nh??m G ?? Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng
Ng??y 16 th??ng 6 n?m 2014, 6 gi? chi?u CEST
Arena Fonte Nova, Salvador de Bahia

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:
N??c ??c: M?i ? Boateng, Hummels, Mertesacker, Durm ?? Khedira, Lahm ??
Hu?n luy?n vi??n: Joachim L ? W
B? ???o Nha: Rui Patricio ?? Joao Pereira, Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao ?? Raul Mereiles, Wiliam Carvalho, Joao Moutinho ??
Hu?n luy?n vi??n: Paulo Bento

V? tr?? b?t ??u/s? ki?n:

  • ??c ?? gi??nh chi?n th?ng t?t c? c??c tr?n m? m??n t?i Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng t? n?m 1986
  • ??c ??t nh?t ?? l?t v??o b??n k?t trong b?n gi?i ??u l?n g?n nh?t (Gi?i v? ??ch th? gi?i v?? chau ?u)
  • B? ???o Nha ?? th?ng tr?? ch?i th? nghi?m cu?i c??ng v?i Cr7 5: 1
  • B? ???o Nha ?? ph?i tr?i qua v??ng playoff trong v??ng lo?i

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i cho tr?? ch?i ??c ch?ng l?i B? ???o Nha:

Tip ??c B? ???o Nha

C??c s? li?u th?ng k?? ch?ng minh: ??c th??ng b?t ??u v?i m?t chi?n th?ng trong gi?i ??u. Nh??n chung, Joachim L ? W c?ng n??n ???c s? d?ng cho ??i h??nh t?t h?n. M?t ?i?m c?ng kh??c cho DFB-elf l?? h?u h?t ng??i ch?i ch?i t?i Bayern ho?c Borussia Dortmund. Nh??m n??n ???c h?p t??c t?t cho ph?? h?p. Ch??ng t?i gi? ??nh m?t l?a ch?n c?a ??c v?? do ??? khai th??c th??nh c?ng 3: 1 cho DFB.

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoNh?? cung c?p c?? c??c World Cup Fu ? Ball World Cup SportingbetLogo c?a nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet3000
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

?? tr? l?i t?m nh??n c?a c??c m?o c?? c??c th? thao.