keo nha cai vin M?o c?? c??c: Ng?? vs. Nh?t B?n 15.06.2014

V??o ng??y tr?n ??u ti??n c?a World Cup Fu ? Ball ? Brazil, n?? xu?t hi?n H? b?i c ?? giao ph?i Ng?? voi ??u v?i Nh?t B?n. ??i v?i c? hai ??i, th?t t?t khi c?? m?t kh?i ??u t?t cho v??ng cu?i c??ng ?? t?o c? s? cho s? ti?n b? trong nh??m can b?ng.

Ng?? ch?ng l?i m?o c?? c??c th? thao Nh?t B?n

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1
??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
World Cup 2014 Logo Bookmaker Logo BetwayTh?ng tin2.603.052,80??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinTh?ng tin2,553,102,77??t c??c World Cup 2014
Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenTh?ng tin2.603,102,85??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoTh?ng tin2.603.202,80??t c??c World Cup 2014

Xem tr??c Ng?? ch?ng l?i Nh?t B?n

c??c Ng?? voi ?? l?? m?t trong nh?ng kh??n ???i c?a l?c ??a chau Phi trong nhi?u n?m v?? hi?n ?? tham gia v??o c??c nh?? ?i?u h??nh c?a World Cup Fu ? Ball. ??i ng? hu?n luy?n vi??n Sabri Lamouchi c?a si??u sao Didier Drogba, hi?n ?ang c?? ???c ng??i l??nh c?a m??nh t?i Galatasaray Istanbul. Nh?ng ng??i ch?i d?a tr??n ??nh d?ng th? gi?i nh? nh?ng ng??i ???n ?ng ???c h? tr? b?i anh ta Colo v?? Chuy?n tham quan Yaya. V?i nhi?t ?? ph? bi?n, ng??i Tay Phi kh?ng c?? v?n ?? g??, c??c t? l? th?m ch?? n??n c?? s?c ch?a nhi?u h?n cho IVers.?E lefanten ?? Mu?n ?i ??n v??ng 16 t?i World Cup ? Brazil. B??c ??u ti??n l?? chi?n th?ng tr??c Nh?t B?n.

Ng??i Nh?t ?? l?? ??i t? chau ?? trong nhi?u n?m. M?t s? chuy??n gia Bundesliga c?? th? ???c t??m th?y trong ??i h??nh c?a hu?n luy?n vi??n ng?i sao Alberto Zacccheroni. V?i Gotoku Sakai (VFB Stuttgart), Hiroki Sakai (Hannover 96), Atsuto Uchida (Schalke 04) Hiroshi Kiyotake, Makoto Hasebe (C? 1.fc n -rnberg), Shinji Okazaki (Mainz 05) Yuya Osako (1860 Mights) C?? b?y c?u th? ki?m ti?n t? m?t cau l?c b? ??c. Th??m v??o hai ng?i sao Keisuke Honda T? AC Milan c?ng v?y Shinji kagawa b?i Manchester United. Theo quan ?i?m c?a nh?ng c??i t??n am thanh n??y, kh?ng c?? g?? ???ng ng?c nhi??n khi Nh?t B?n ??t ??n v??ng 16 l?? m?c ti??u t?i thi?u.

Th?ng tin v? tr?? ch?i Ng?? ch?ng l?i Nh?t B?n

Ch?i chi ti?t:
Ng?? ch?ng l?i Nh?t B?n
Matchday ??u ti??n, Nh??m C ?? Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng
Ng??y 15 th??ng 6 n?m 2014, 3 gi? s??ng CEST
Arena Pernambuco, Recife

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:
Ng?? voi Barry ?? Aurier, Kolo Toure, Bamba, Boka ??
Hu?n luy?n vi??n: Sabri lamouchi
Nh?t B?n: Kawashima ?? Uchida, Yoshida, Konno, Nagatomo ??
Hu?n luy?n vi??n: Alberto Zacccheroni

V? tr?? b?t ??u/s? ki?n:

  • Ng?? ?? ?i?u ki?n l?n th? ba trong lo?t phim cho World Cup
  • The Ivory Obere ?? gi??nh chi?n th?ng trong tr?? ch?i th? nghi?m cu?i c??ng v?i El Salvador 2-1
  • Nh?t B?n c?? b?y c?u th? Bundesliga trong h??ng ng? c?a h?
  • Nh?t B?n ?? ???nh b?i ng??i chi?n th?ng tr??c ?ay c?a Chau Phi Cup Sambia 4: 3 trong th? nghi?m.

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i cho tr?? ch?i Ng?? ü Nh?t B?n

K?t qu? Ng?? ch?ng l?i Nh?t B?n

Cu?c h?p Nh?t B?n ch?ng l?i ng?? n??n l?? m?t cu?c ??u tay ??i. C? hai ??i ??u c?? m?t c?? ???nh c?a m?t ??i b? ???nh ???n v?? v? c??c c?? nhan c?? th? t?o ra s? kh??c bi?t b?t c? l??c n??o. Ch??ng t?i tin v??o m?t cu?c trao ??i c?ng khai c?a nh?ng c?? ???nh v?i nhi?u m?c ti??u. Do ???, m?o c?a ch??ng t?i l?? 2: 2 r??t ra.
World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinLogo t? nh?? cung c?p c?? c??c MybetNh?? cung c?p c?? c??c World Cup logo Betvictor logo
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

M?o c?? c??c th? thao tr??n Euro v?? World Cup