keo nha cai 1 tv Michel Platini s? l?? ng??i k? v? blatter?

Nh?ng con chim s? ?? h??t l??n t? d ? tran tr?ng, bay gi? n?? ?? ???c s?a! Michel Platini, hi?n l?? m?t ?ng ch? c?a UEFA, s? ??i m?t v?i FIFA-PR ? Sident.

?E s cho nh?ng l??c b?n ph?i ??a s? ph?n c?a m??nh v??o ch??nh m??nh ?? Vi?t Platini trong m?t l?? th? cho 209 th??nh vi??n c?a FIFA.

Ch Z M?t FIFA ???c t?n tr?ng v?? th??ch ?? V?? v?y, UEFA-PR ? Sident.

H?y xem c??c c?? c??c th? thao th?? v? nh?t cho b??ng Fu

Niersbach h? tr? Platini

Michel Platini - pr ? sident c?a UEFA

H??nh1: Gi?i v? ??ch chau ?u di?n ra t?i qu?? nh?? c?a UEFA-PR ? Sident Michel Platini.

Ti?ng n??i c?a h?u h?t c??c th??nh vi??n chau ?u s? ch?c ch?n v? Platini. V?? d?, nh?ng ng??i c?a ? Sidenter, Leo Windtner, c?ng nh? DFB-PR ? Sident Wolfgang Niersbach.?E r ?? ch? ra r?ng anh ta c?? th? t??m th?y m?t hi?p h?i l?n. V?? anh ta kh?ng ch? l?? ?i?m d?ng c?a chau ?u, m?? c??n t? nh?ng ng??i kh??c ? nden ?? V?? v?y, 64-J trong studio th? thao ZDF. Niersbach c?ng coi Platini l?? m?t y??u th??ch cho s? l?a ch?n.

Khi ???c h?i v? cau h?i c?a UEFA trong tr??ng h?p b?u c? th??nh c?ng, ?ng ?? tr? l?i: ?I ch r? r??ng th?? nh?n v?i DFB, c?ng l?? c?m x??c. ?i?u c?a t?i l?? qu? b??ng Fu ? c?a ??c, t?i thu?? n??. Nh?ng t?i h??i l??ng r?ng m?t v? tr?? nh? v?y ???c tin t??ng v?i t?i.

S? l?a ch?n cho ng??i k? v? c?a Joseph Blatter s? di?n ra v??o ng??y 26 th??ng 2 n?m 2016.