keo ca cuoc hom nay Lewandowski v?n l?? ch??ng c?a Ba Lan

M?c d?? ??i tuy?n qu?c gia Ba Lan t?i World Cup 2018 ? Nga Si??u sao Robert Lewandowski Ch??ng n c?a ??i v?n c??n ph?n l?n. Trong b?ng H, ??i quan l?? ng??i cu?i c??ng sau Colombia, Nh?t B?n v?? S??n??gal. Ngay sau khi r?i ?i, Lewandowski ?? n??i r?t r? r??ng, ??? l?? ly do t?i sao nhi?u chuy??n gia th?m ch?? c??n suy ?o??n v?i s? kh?i ??u c?a ng??y 29. Bay gi?, hu?n luy?n vi??n qu?c gia m?i, Jerzy Brzeczek, ?? ng?n ch?n m?t ?i?m d?ng: Lewandowski v?n l?? ch??ng c?a ??i tuy?n qu?c gia!

?K ?K m?t cu?c c??ch m?ng ??/H2>

V?i s? ra ?i c?a Ba Lan t?i World Cup, r? r??ng Adam Nawalka ph?i l?? v?n ph??ng c?a hu?n luy?n vi??n qu?c gia R. BRZECZEK 47-J ? hrige ? Jerzy ? ?? ky h?p ??ng cho ??n n?m 2020 v?? d? ??nh s? ??a ??i tr? l?i ???ng h??ng. B?n than c?u ti?n v? ?? ho??n th??nh 43 tr?n ??u cho Ba Lan v?? ghi b?n b??n. Brzeczek n??i theo y t??ng c?a m??nh. ?i?u n??y c?? ngh?a l?? ?i?u n??y kh?ng th? ???c n??i v??o th?i ?i?m hi?n t?i. Ba Lan g?p nhau ? m?i UEFA Nations League tr??n Y v?? B? ???o Nha. C?? nh?ng nhi?m v? kh?? d? d??ng h?n cho m?t ?ng ch? ??i m?i.

B??c c?a Blaszchotowski

M?t trong nh?ng m??n tr??nh di?n tuy?t ??i trong v??i n?m qua, Jakub ? Blaszchotowski, c?ng bi?t ?ng ch? ??i m?i c?a anh ?y t? gia ???nh. ? Brzeczek l?? ch?? c?a Blaszchekowski, ng??i hi?n ?ang theo h?p ??ng v?i VFL Wolfsburg. Ch??ng N Lewandowski v?n c?? th? l?? ng??i ch?i quan tr?ng nh?t ? n??c m??nh.

K? t?n c?ng c?a FC Bayern c?? th? ?? ho??n th??nh 98 l ? nderpiele cho Ba Lan v?? ghi ???c 55 b??n th?ng. T? n?m 2011 ??n 2018, c?u chuy??n gia Borussia Dortmund c?ng tr? th??nh Fu ? Baller c?a n?m ? ??t n??c anh. Lewandowski ?? k? ni?m th??nh c?ng qu?c t? tuy?t v?i c?a m??nh v?i Ba Lan t?i Em 2016 ? Ph??p. V??o th?i ?i?m ???, n?? ch? ch?ng l?i nh?? v? ??ch chau ?u SP ? teren B? ???o Nha trong quy. T?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2012 t?i ??t n??c c?a h? v?? Ukraine, The Journey Home c?ng ???c c?ng b? sau giai ?o?n nh??m. World Cup 2018 l?? World Cup ??u ti??n cho Lewandowski.

??