keo ca cuoc bong da anh hom nay Franco Foda Reveckstreug ?? Ch?ng l?i Scotland t?i ? Sterreich tr??n b?ng gh? d? b?

Ba ng??y sau th?t b?i 1-2 trong tr?n b??n k?t c?a Play-off cho World Cup 2022 T?i Qatar ? Wales, Franco Foda ?? k?t th??c v?i t? c??ch l?? hu?n luy?n vi??n c?a ??i tuy?n ? Sterreich. L?? m?t ph?n c?a cu?c h?p b??o tr??c khi than thi?n v??o t?i th? ba t?i san v?n ??ng Vienna Ernst Happel, ng??i ???n ?ng 55 tu?i n??y gi?i th??ch k?t th??c nhi?m k? c?a m??nh sau khi so s??nh l?a ch?n c?a Scotland.

T?i ?? ngh? r?t nhi?u trong v??i ng??y qua v?? t?i ch?u tr??ch nhi?m ho??n to??n cho ch??ng t?i r?ng ch??ng t?i kh?ng v?? ?i?u ??? World Cup 2022 c?? ?? ?i?u ki?n. ??? l?? ly do t?i sao ho?t ??ng c?a t?i k?t th??c v?i t? c??ch l?? m?t ?ng ch? c?a ??i sau tr?n ??u v?i Scotland ?? Theo Foda, c?? h?p ??ng sau khi th?t b?i trong Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup Kh?ng t? ??ng trong M ? RZ 31.

https://twitter.com/oefb1904/status/15084112614293765

Foda v?i chi?n th?ng nhi?u h?n ???ng k? so v?i th?t b?i

Foda, ng??i ?? th?ng b??o cho ??i v??o bu?i s??ng tr??c khi quy?t ??nh c?a m??nh, ?? cho th?y m??nh c?? th? ti?p t?c v?? nh?n m?nh ngay sau khi th?t b?i ? x? Wales v?? nh?n m?nh r?ng anh ta bay gi? ?? ??a ra m?t quy?t ??nh kh??c. Qu?c t? ??u ti??n c?a ??c c?ng nh?n m?nh m?i li??n h? ch?t ch? c?a anh ?y v?i s? l?a ch?n ? FB b?ng l?i chia tay c?a anh ?y: ?I Chro ? Anh ?y r?t vinh d? v?? ??y ?? hu?n luy?n vi??n ??i tuy?n qu?c gia Pride v?? t?i s? v?n l?? m?t fan ham m? l?n c?a ??i tuy?n qu?c gia. T?i c?ng mu?n c?m ?n c??c c?u th? trong h?n b?n n?m tuy?t v?i. Th?t kh?ng may, th?i gian b??n nhau kh?ng k?t th??c b?i v?? ch??ng ta kh?ng th? t??m ra gi?c m? l?n c?a m??nh ??

K? t? khi ?ng nh?m ch?c v??o th??ng 10 n?m 2017 v?i t? c??ch l?? ng??i k? nhi?m Marcel Koller, ng??i tr??c ?ay ?? th?t b?i trong tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup 2018, SA Foda ? 47 L ? v? tr?? c?? tr??ch nhi?m v?? c?? s? d? ???ng k? l?? 27 SIEGEN, ?? r??t th?m v?? 15 th?t b?i. Th??nh c?ng l?n ch?c ch?n l?? ??n v??ng 16 gi?i v? ??ch chau ?u v??o m??a h?? n?m ngo??i, khi ? Sterreich c?? nh?? v? ??ch chau ?u SP ? teren ? r??a c?a th?t b?i v?? cu?i c??ng ch? chuy?n sang c?u tr?.

Hu?n luy?n vi??n m?i cho ??n cu?i th??ng T?

Nh?ng ng??i s? theo FODA t?t nhi??n v?n m?. FB-PR ? Sident Gerhard Millletich c?? th?ng b??o r?ng m?t hu?n luy?n vi??n m?i n??n ???c t??m th?y cho ??n cu?i th??ng T? v??o cu?i th??ng T?, ??t nh?t l?? ?? n?? ph??t ra quy?t ??nh ??? c?? th? m?t m?t ho?c hai tu?n. T?t nhi??n, l??m m?t s? v??ng. L?? m?t ?ng c? vi??n, Peter St ? Ger hi?n ?ang th?t nghi?p ???c giao d?ch, nh?ng c?ng ghi l?i c?u th? qu?c gia Andreas Herzog, ng??i hi?n ?ang hu?n luy?n FC Admira Wacker, ???c coi l?? m?t l?a ch?n.

V?? c?ng v?i Joachim L ? W, ng??i ?? kh?ng c?? vi?c l??m v??o m??a h?? n?m ngo??i k? t? khi k?t th??c 15 n?m. Th?c t? l?? L ? w v?i t? c??ch l?? m?t c?u hu?n luy?n vi??n c?a FC Tirol Innsbruck v?? ??o Vienna c?? m?i li??n h? v?i ? Sterreichen Fu ? Ball ch?c ch?n l?? m?t ly do cho s? ??u c? kh?? phi th?c t? n??y.

B?t k? ai l?? ng??i trong Fu ? c?a m??nh, Foda tin v??o m?t t??ng lai t??ch c?c c?a l?a ch?n: M?t ng??i k? nhi?m c?? th? mong ??i m?t nh??m ho??n h?o trong t??nh c??ch c?? nhi?u ti?m n?ng ph??t tri?n. T?i tin r?ng ch??ng t?i s? c?? r?t nhi?u ni?m vui v?i ??i tuy?n qu?c gia trong v??i n?m t?i. ??/P>