new dota 2 patch Bảng A của Nations A - 2018/2019 - Nhóm 1

new dota 2 patch
Chức vụ đội Trò chơi S U N Cổng Bàn new dota 2 patch thắng Khác biệt thủ môn Điểm
1 nước Hà Lan 4 2 1 1 8 4 4 7
2 Pháp 4 2 1 1 4 40 7
3 nước Đức 4 0 2 2 3 7 -4 2