fifarenderz compare Trình độ chuyên môn World Cup.Bảng CONCACAF-2015-2017-nhóm b

binhluan xyz binhluan xyz binhluan xyz
Chức vụ đội Trò chơi S U N Cổng Bàn thắng Khác biệt thủ môn Điểm
1 Costa Rica 6 5 1 0 11 3 8 16
2 Panama 6 3 1 2 7 5 2 10
3 Haiti 6 1 1 4 2 4 -2 4
4 Jamaica 61 1 4 2 10 -8th 4