dang nhap fifa online 3m Wales v?i t? c??ch l?? ng??i chi?n th?ng nh??m tr??c Anh

ü Berry trong nh??m B t?i Euro 2016 ? Ph??p. Kh?ng ph?i l?? ng??i Anh ???c phan lo?i cao, nh?ng Wales ?? b?o ??m chi?n th?ng c?a nh??m v?i chi?n th?ng 3-0 c?? ch? quy?n tr??c Nga. Tuy nhi??n, ba con s? t? ph?i h??i l??ng v?i v? tr?? th? hai sau 0-0 tr??c Slovakia. Ng??i Slovak l?? c? h?i ?? tham gia v??o v??ng t? k?t v?i v? tr?? th? ba.

Wales th?ng tr? ch?ng l?i Nga

Wayne Rooney r?? b??ng

H??nh 1: Wayne Rooney v?? Anh ??ng th? hai

Trong m?i tr??ng h?p, Nga c?n m?t chi?n th?ng tr??c x? Wales ?? duy tr?? c? h?i c?a m?t v??ng 16. Tuy nhi??n, Sbornaja, c?? th? ???c t??m th?y trong to??n b? gi?i ??u, ?? r?t xa. Sau 20 ph??t, tr?? ch?i ?? ??t nhi?u quy?t ??nh. Theo m?u, c??c cu?c ph?n c?ng ???c th?c hi?n b?i Aron Ramsay (th? 11) v?? Neil Taylor (th? 20), n?? ??i di?n cho nh?ng con r?ng t? c?? voi. Nga ch? c?? th? ch?ng l?i ?i?u n??y. Trong k?t th??c, si??u sao Gareth Bale (th? 67) ?? l??m cho m?i th? r? r??ng v?? c? ??nh ?i?m s? cu?i c??ng l?? 3: 0 v?i m?c ti??u th? ba c?a anh ?y trong gi?i ??u.

Trong tr?? ch?i song song ?? ??n EM 2016 y??u th??ch n??c Anh Kh?ng qu?? 0-0 tr??c Slovakia. Ng??i Anh th?ng tr? tr?? ch?i, nh?ng ???ng chuy?n quan tr?ng hi?m khi ??n v?i ng??i ???n ?ng. Ba con s? t? ?? ??t ???c nhi?u c? h?i t?t, nh?ng Jamie Vardy, Nathaniel Clyne ho?c Delli Alli n??i d?i ? en c? h?i tuy?t v?i. M?c d?? c?? ba m??n tr??nh di?n hay, ng??i Anh v?n ? ph??a sau Wales trong b?ng. Slovakia c?? kh? n?ng ti?n tri?n nh? ng??i th? ba trong nh??m.

Quy?t ??nh h?m nay trong nh??m C v?? D

Ng??y nay, quy?t ??nh ???c ??a ra trong h? b?i CB?c Ireland ch?ng l?i ? ??c ho?c l?? Ukraine ch?ng l?i Ba Lan. Trong nh??m D c?? nh?ng cu?c ??u tay ??i Croatia ch?ng l?i Tay Ban Nha Nh? l?? C?ng h??a S??c ch?ng l?i.