csgo team logo M?o c?? c??c th? thao Hungary B? ???o Nha ng??y 22 th??ng 6 n?m 2016

V??o ng??y tr?n ??u cu?i c??ng c?a giai ?o?n nh??m, c?? m?t cu?c h?p gi?a B? ???o Nha v?? Hungary trong nh??m F. Tr??c gi?i ??u, nhi?u ng??i c?? l? ngh? r?ng v? tr?? b?t ??u s? ch??nh x??c theo c??ch kh??c. B?i v?? sau chi?n th?ng 2-0 tr??c ? Sterreich v?? tr?n h??a tr??c Iceland v?i v??ng 16 sau chi?n th?ng 2-0, B? ???o Nha ??ng sau hai tr?n h??a v?i ph??a sau t??ng. Ronaldo v?? CO ph?i th?ng!

Hungarn_portugal_gruppe_f_wett_tipp_em2016

Cho t?t c? M?o c?? c??c th? thao EM

H?n ng?ch Hungary ch?ng l?i B? ???o Nha

Cho ??n nay, Hungary ?? l?? nh??m ü b?t ng? c?a Euro 2016. T?t c? c??c chuy??n gia ??u ??ng y: Trong nh??m h?ng n?ng F, Hungary tr? th??nh ng??i cu?i c??ng. Nh?ng Magyars ?? h??ng d?n ch??ng t?i t?t h?n. V?i x??c su?t kh?? cao, b?n s? c?? ??t nh?t m?t trong b?n ph?n ba nh??m t?t nh?t, nh?ng v? tr?? s? 1 c?ng c?? th? trong nh??m.ü Rapids ng??i Hungary m?t l?n n?a? Sau ??? ??t c??c t?i Betway v?i h?n ng?ch 12.

??iH?n ng?chNg??i c?? c??c
Hungary12???ng gi??ng
v? tranh4.40Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? Tipico
B? ???o Nha1.40H??nh ?nh h? s? ?an xen

Th?ng tin chung v? Hungary Vs. B? ???O NHA

So s??nh tr?c ti?p:

  • Chi?n th?ng Hungary: 0
  • Chi?n th?ng B? ???o Nha: 7
  • Remis: 3
  • Torheiten ? Ltni: 23: 7

?? d??i b?t ??u/s? th?t:

  • Hungary kh?ng bao gi? c?? th? gi??nh chi?n th?ng tr??c B? ???o Nha
  • B? ???o Nha ph?i gi??nh chi?n th?ng
  • B? ???o Nha ?? ghi g?n 50 b??n th?ng trong hai tr?n ??u ti??n, nh?ng ch? ghi m?t b??n th?ng
  • Cu?c ??u tay ??i cu?i c??ng ?? ?i 3-0 cho B? ???o Nha v??o n?m 2009.

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:

Hungary:Kir á ly ??

B? ???o Nha: Patricio ?? Guerreiro, Pepe, Cavalho, Vierinha ?? Parreira ? Mario ??

Th?c hi?n ? s? Hungary ch?ng lịch bóng đá việt nam sắp tới u22 l?i B? ???o Nha

Hungary

Kh?ng c?? ? ???: Gerg ? Lovrecsics (b? th??ng)

B? ???o Nha

Kh?ng c?? ? ???:? Kh?ng bi?t

??

C??c c??c ???c ?? xu?t kh??c: B? ???o Nha ? Nh??m th?ng nh??m F

Hungary th?c hi?n nh??m F sau m?t chi?n th?ng v?? m?t tr?n h??a, nh?ng ng??i B? ???o Nha c?? ???c tr?? ch?i n??y r?ng h? s? kh?ng th? gi??nh chi?n th?ng trong nh??m. B? ???o Nha c?? m?t y??u th??ch l?n ch?ng l?i Hungary trong tay c?a ch??nh m??nh v?? s? kh?? c?? c? h?i n??y. L?y c? h?i v?? ??t c??c v??o c??c m?c y??u th??ch c?a nh??m. T?i ?ay, b?n c?? th? th?y t? l? c??c trong chi?n th?ng nh??m c?a ng??i B? ???o Nha xung quanh si??u sao Cristiano Ronaldo:

Ng??i c?? c??cTr??ch d?n nh??m chi?n th?ng B? ???o Nha
Th? thao_logo_mittel1,50
Logo Bookmaker Tipico1,50
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet3651,50

? ?ay b?n s? t??m th?y m?t c??i lịch bóng đá việt nam sắp tới u22 nh??n c?a c??c nh?? c??i em t?t nh?t.