bxh fifa châu á Schweinsteiger New ??c-Kapit

Sau khi k?t th??c s? nghi?p c?a Philipp Lahm, ch??ng m?i c?a ??i tuy?n qu?c gia Fu Fu ? ?? ???c x??c ??nh ng??y h?m nay. ??ng c? ti?n v? c?a FC Bayern Bastian Schweinsteiger s? l?y v?n ph??ng c?a ??ng ??i c?a m??nh v?? gi? s? b?t ??u ??i DFB tr??n san. Hu?n luy?n vi??n Jogi L ? W, ng??i c?? h?p ??ng c?a m??nh cho ??n khi Em 2016 ? Ph??p Verl, ?? ??a ra quy?t ??nh v?i nh?ng th??nh t?u n?i b?t ?S Chweinis ?? T?i World Cup ? Brazil v?? giao ti?p tuy?t v?i c?a n??. Terh h?n Manuel Neuer hi?n l?? th? ?? d? b? c?a ??i tuy?n qu?c gia.

Bastian Schweinsteiger l?? ch??ng m?i t? ??c

H??nh 1: ?S ?S Chweini ?? DFB-elf l?? ch??ng ? n cho ti??u ?? EM 2016

Ngo??i ra, h?i ??ng c?u th? ?? ???c gia h?n, k?t th??c Miro Klose, b?i Mertesacker v?? Philipp Lahm trong s? nghi?p c?a h?. B? ba Bayern Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger v?? Thomas Muller c?ng nh? Dortmund Mats Hummels v?? Real Madrid Player Sami Khedira t?o th??nh qu?? tr??nh l??n men m?i.

Nh?? v? ??ch th? gi?i ??c b?t ??u ? b?ng D ch?ng l?i Scotland v??o ng??y 7 th??ng 9 Tr??nh ?? chuy??n m?n cho Gi?i v? ??ch chau ?u ? Ph??p. C??c ??i th? kh??c trong nh??m tr??n s? b? n??y l?? Ireland, Ba Lan, Georgia v?? Gibraltar.

Tr??c ?ay, nh?? v? ??ch th? gi?i s? g?p Argentina trong phi??n b?n m?i c?a World Cup v??o ng??y 3 th??ng 9 trong phi??n b?n m?i c?a tr?n chung k?t World Cup. ? ?ay b?n c?? th? t??m th?y c?a ch??ng t?i M?o c?? c??c cho tr?? ch?i ??c ?? Argentina.