vòng bảng world cup 2022 Trình độ chuyên môn World Cup.Lịch trình châu Á - 2015-2017

ngày Trang Chủ Xa kết quả
03/12/2015, 08:00 Timor-Leste - Mông Cổ 4: 1
03/12/2015, 10:00 Campuchia - Macau 3: 0
03/12/2015, 10:30 sáng Sri Lanka - Bhutan 0: 1
03/12/2015, 12:00 Đài Loan - Brunei 0: 1
03/12/2015, 2:30 chiều Ấn Độ - Nepal 2: 0
03/12/2015, 4:30 chiều Yemen - Pakistan 3: 1
17/03/2015, 09:00 Mông Cổ - Timor-Leste 0: 1
17/03/2015, 10:45 sáng Nepal - Ấn Độ 0: 0
17/03/2015, 11:00 A.M. Bhutan - Sri Lanka 2: 1
17/03/2015, 13:00 Macau - Campuchia 1: 1
17/03/2015, 13:15 Brunei - Đài Loan 0: 2
23/03/2015, 4:30 chiều Pakistan - Yemen 0: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
06/11/2015, 14:45 Malaysia - Timor-Leste 1: 1
06/11/2015, 8:00 tối Ả Rập Saudi - Palestine 3: 2
16/06/2015, 10:00 Timor-Leste - Tiểu vương quốc VA 0: 1
16/06/2015, 14:45 Malaysia - Palestine 0: 6
3.09.2015, 17:15 Tiểu vương quốc VA - Malaysia 10: 0
3.09.2015, 19:40 Ả Rập Saudi - Timor-Leste 7: 0
09/8/2015, 02:00 Malaysia - Ả Rập Saudi 0: 3
09/8/2015, 16:00 Palestine - Tiểu vương quốc VA 0: 0
8.10.2015, 09:00 Timor-Leste - Palestine 1: 1
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 7:00 tối Ả Rập Saudi - Tiểu vương quốc VA 2: 1
10/13/2015, 09:00 Timor-Leste - Malaysia 0: 1
9.11.2015, 3:00 chiều Palestine - Ả Rập Saudi 0: 0
11/12/2015, 3:00 chiều Palestine - Malaysia 6: 0
12.11.2015, 15:15 Tiểu vương quốc VA - Timor-Leste 8: 0
17/11/2015, 08:00 Timor-Leste - Ả Rập Saudi 0: 10
17/11/2015, 13:45 Malaysia - Tiểu vương quốc VA 1: 2
21/24/2016, 16:00 Tiểu vương quốc VA - Palestine 2: 0
24/03/2016, 6:30 chiều Ả Rập Saudi - Malaysia 2: 0
29/03/2016, 16:00 Palestine - Timor-Leste 7: 0
29/03/2016, 5:00 chiều Tiểu vương quốc VA - Ả Rập Saudi 1: 1
ngày Trang Chủ Xa kết quả
06/11/2015, 13:00 Bangladesh - Kyrgyzstan 1: 3
06/11/2015, 5:00 chiều Tajikistan - Jordan 1: 3
16/06/2015, 13:00 Bangladesh - Tajikistan 1: 1
16/06/2015, 16:00 Kyrgyzstan - Châu Úc 1: 2
3.09.2015, 13:00 Châu Úc - Bangladesh 5: 0
3.09.2015, 18:00 Jordan - Kyrgyzstan 0: 0
09/8/2015, 13:00 Bangladesh - Jordan 0: 4
09/8/2015, 3:00 chiều Tajikistan - Châu Úc 0: 3
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 16:00 Kyrgyzstan - Tajikistan 2: 2
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 16:00 Jordan - Châu Úc 2: 0
10/13/2015, 16:00 Kyrgyzstan - Bangladesh 2: 0
10/13/2015, 6:00 p.m. Jordan - Tajikistan 3: 0
11/12/2015, 10:00 Châu Úc - Kyrgyzstan 3: 0
11/12/2015, 13:00 Tajikistan - Bangladesh 5: 0
17/11/2015, 12:30 tối Bangladesh - Châu Úc 0: 4
17/11/2015, 3:00 chiều Kyrgyzstan - Jordan 1: 0
24/03/2016, 10:00 A.M. Châu Úc - Tajikistan 7: 0
24/03/2016, 1:30 chiều Jordan - Bangladesh 8: 0
29/03/2016, 11:00 A.M. Châu Úc - Jordan 5: 1
29/03/2016, 3:00 chiều Tajikistan - Kyrgyzstan 0: 1
vòng bảng world cup 2022 vòng bảng world cup 2022
ngày Trang Chủ Xa kết quả
06/11/2015, 14:00 Hồng Kông - Bhutan 7: 0
06/11/2015, 6:00 tối Maldives - Qatar 0: 1
16/06/2015, 14:00 Bhutan - Trung Quốc 0: 6
16/06/2015, 14:00 Hồng Kông - Maldives 2: 0
3.09.2015, 13:35 Trung Quốc - Hồng Kông 0: 0
3.09.2015, 18:00 Qatar - Bhutan 15: 0
09/8/2015, 13:35 Maldives - Trung Quốc 0: 3
09/8/2015, 14:00 Hồng Kông - Qatar 2: 3
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 14:00 Bhutan - Maldives 3: 4
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 5:30 chiều Qatar - Trung Quốc 1: 0
10/13/2015, 14:00 Bhutan - Hồng Kông 0: 1
10/13/2015, 5:30 chiều Qatar - Maldives 4: 0
12.11.2015, 11:50 Maldives - Hồng Kông 0: 1
11/12/2015, 12:35 PM Trung Quốc - Bhutan 12: 0
17/11/2015, 13:00 Hồng Kông - Trung Quốc 0: 0
17/11/2015, 13:00 Bhutan - Qatar 0: 3
24/03/2016, 12:35 PM Trung Quốc - Maldives 4: 0
24/03/2016, 5:00 p.m. Qatar - Hồng Kông 2: 0
29/03/2016, 14:15 Trung Quốc - Qatar 2: 0
29/03/2016, 6:00 p.m. Maldives - Bhutan 4: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
06/11/2015, 08:15 Đảo Guam - Turkmenistan 1: 0
06/11/2015, 3:30 chiều Ấn Độ - Ô -man 1: 2
16/06/2015, 08:15 Đảo Guam - Ấn Độ 2: 1
16/06/2015, 3:00 chiều Turkmenistan - Iran 1: 1
3.09.2015, 4:30 chiều Iran - Đảo Guam 6: 0
3.09.2015, 5:00 chiều Ô -man - Turkmenistan 3: 1
09/8/2015, 08:00 Đảo Guam - Ô -man 0: 0
09/8/2015, 3:30 chiều Ấn Độ - Iran 0: 3
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 3:00 chiều Turkmenistan - Ấn Độ 2: 1
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 4:30 chiều Ô -man - Iran 1: 1
10/13/2015, 3:00 p.m. Turkmenistan - Đảo Guam 1: 0
10/13/2015, 4:30 chiều Ô -man - Ấn Độ 3: 0
11/12/2015, 12:30 tối Iran - Turkmenistan 3: 1
11/12/2015, 2:30 chiều Ấn Độ - Đảo Guam 1: 0
17/11/2015, 06:30 Đảo Guam - Iran 0: 6
17/11/2015, 14:00 Turkmenistan - Ô -man 2: 1
24/03/2016, 3:30 chiều Iran - Ấn Độ 4: 0
21/24/2016, 16:00 Ô -man - Đảo Guam 1: 0
29/03/2016, 2:30 chiều Ấn Độ - Turkmenistan 1: 2
29/03/2016, 4:30 chiều Iran - Ô -man 2: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
06/11/2015, 13:30 Campuchia - Singapore 0: 4
06/11/2015, 5:30 chiều Afghanistan - Syria 0: 6
16/06/2015, 1:30 chiều Campuchia - Afghanistan 0: 1
11/12/2015, 12:15 PM Singapore - Nhật Bản 0: 3
3.09.2015, 12:25 PM Nhật Bản - Campuchia 3: 0
3.09.2015, 18:00 Syria - Singapore 1: 0
09/8/2015, 13:30 Campuchia - Syria 0: 6
09/8/2015, 14:25 Afghanistan - Nhật Bản 0: 6
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 14:00 Singapore - Afghanistan 1: 0
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 3:00 chiều Syria - Nhật Bản 0: 3
10/13/2015, 14:00 Singapore - Campuchia 2: 1
10/13/2015, 6:00 p.m. Syria - Afghanistan 5: 2
Ngày 16 tháng 6 năm 2015, 12:30 tối Nhật Bản - Singapore 0: 0
11/12/2015, 12:30 tối Afghanistan - Campuchia 3: 0
17/11/2015, 13:00 Singapore - Syria 1: 2
17/11/2015, 13:14 Campuchia - Nhật Bản 0: 2
24/03/2016, 11:34 sáng Nhật Bản - Afghanistan 5: 0
24/03/2016, 5:00 p.m. Syria - Campuchia 6: 0
29/03/2016, 12:30 tối Afghanistan - Singapore 2: 1
29/03/2016, 12:34 PM Nhật Bản - Syria 5: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
Ngày 24 tháng 5 năm 2015, 2:00 chiều nước Thái Lan - Việt Nam 1: 0
06/11/2015, 02:00 Đài Loan - Indonesia 0: 0
16/06/2015, 02:00 Indonesia - Iraq 0: 0
16/06/2015, 1:30 chiều Đài Loan - nước Thái Lan 0: 2
3.09.2015, 02:00 Việt Nam - Indonesia 0: 0
3.09.2015, 2:30 chiều Iraq - Đài Loan 5: 1
09/8/2015, 13:00 Đài Loan - Việt Nam 1: 2
09/8/2015, 14:00 nước Thái Lan - Iraq 2: 2
8.10.2015, 02:00 Indonesia - nước Thái Lan 0: 0
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 14:00 Việt Nam - Iraq 1: 1
10/13/2015, 02:00 Indonesia - Đài Loan 0: 0
10/13/2015, 14:00 Việt Nam - nước Thái Lan 0: 3
11/12/2015, 12:00 Iraq - Indonesia 0: 0
11/12/2015, 13:00 nước Thái Lan - Đài Loan 4: 2
17/11/2015, 12:00 Đài Loan - Iraq 0: 2
17/11/2015, 13:00 Indonesia - Việt Nam 0: 0
21/24/2016, 13:00 Việt Nam - Đài Loan 4: 1
24/03/2016, 3:00 p.m. Iraq - nước Thái Lan 2: 2
29/03/2016, 02:00 nước Thái Lan - Indonesia 0: 0
29/03/2016, 16:00 Iraq - Việt Nam 1: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
21/24/2016, 01:00 Kuwait - Nước Lào 0: 0
29/03/2016, 02:00 Nam Triều Tiên - Kuwait 0: 0
06/11/2015, 14:00 Nước Lào - Myanmar 2: 2
06/11/2015, 16:00 Lebanon - Kuwait 0: 1
16/06/2015, 14:00 Myanmar - Nam Triều Tiên 0: 2
16/06/2015, 14:00 Nước Lào - Lebanon 0: 2
3.09.2015, 13:00 Nam Triều Tiên - Nước Lào 8: 0
3.09.2015, 19:00 Kuwait - Myanmar 9: 0
09/8/2015, 14:00 Nước Lào - Kuwait 0: 2
09/8/2015, 16:00 Lebanon - Nam Triều Tiên 0: 3
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 14:00 Myanmar - Lebanon 0: 2
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 16:55 Kuwait - Nam Triều Tiên 0: 1
10/13/2015, 14:00 Myanmar - Nước Lào 3: 1
10/13/2015, 6:30 chiều Kuwait - Lebanon 0: 0
11/12/2015, 12:00 Nam Triều Tiên - Myanmar 4: 0
11/12/2015, 4:00 p.m. Lebanon - Nước Lào 7: 0
17/11/2015, 01:00 Myanmar - Kuwait 3: 0
17/11/2015, 13:00 Nước Lào - Nam Triều Tiên 0: 5
21/24/2016, 12:00 Nam Triều Tiên - Lebanon 1: 0
29/03/2016, 14:00 Lebanon - Myanmar 1: 1
ngày Trang Chủ Xa kết quả
06/11/2015, 14:00 Philippines - Bahrain 2: 1
06/11/2015, 6:00 tối Yemen - Bắc Triều Tiên 0: 3
16/06/2015, 10:00 Bắc Triều Tiên - Uzbekistan 4: 2
16/06/2015, 6:00 tối Yemen - Philippines 0: 2
3.09.2015, 16:00 Uzbekistan - Yemen 1: 0
3.09.2015, 17:40 Bahrain - Bắc Triều Tiên 0: 1
09/8/2015, 14:00 Philippines - Uzbekistan 1: 5
09/8/2015, 6:00 p.m. Yemen - Bahrain 0: 4
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 9:30 A.M. Bắc Triều Tiên - Philippines 0: 0
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 5:00 chiều Bahrain - Uzbekistan 0: 4
10/13/2015, 9:30 A.M. Bắc Triều Tiên - Yemen 1: 0
10/13/2015, 5:00 chiều Bahrain - Philippines 2: 0
11/12/2015, 13:00 Philippines - Yemen 0: 1
11/12/2015, 14:00 Uzbekistan - Bắc Triều Tiên 3: 1
17/11/2015, 08:00 Bắc Triều Tiên - Bahrain 2: 0
17/11/2015, 4:30 chiều Yemen - Uzbekistan 1: 3
21/24/2016, 14:00 Uzbekistan - Philippines 1: 0
24/03/2016, 4:30 chiều Bahrain - Yemen 3: 0
29/03/2016, 14:00 Philippines - Bắc Triều Tiên 3: 2
29/03/2016, 3:00 chiều Uzbekistan - Bahrain 1: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
1.09.2016, 13:00 Nam Triều Tiên - Trung Quốc 3: 2
1.09.2016, 5:00 chiều Uzbekistan - Syria 1: 0
1.09.2016, 6:30 chiều Iran - Qatar 2: 0
09/6/2016, 13:35 Trung Quốc - Iran 0: 0
09/6/2016, 14:00 Syria - Nam Triều Tiên 0: 0
09/6/2016, 6:00 p.m. Qatar - Uzbekistan 0: 1
6.10.2016, 13:00 Nam Triều Tiên - Qatar 3: 2
6.10.2016, 13:35 Trung Quốc - Syria 0: 1
Ngày 6 tháng 10 năm 2016, 3:00 chiều Uzbekistan - Iran 0: 1
11/11/2016, 3:00 chiều Uzbekistan - Trung Quốc 2: 0
11/11/2016, 16:45 Iran - Nam Triều Tiên 1: 0
11/11/2016, 6:00 tối Qatar - Syria 1: 0
15/11/2016, 12:00 Nam Triều Tiên - Uzbekistan 2: 1
15/11/2016, 12:35 PM Trung Quốc - Qatar 0: 0
15/11/2016, 13:45 Syria - Iran 0: 0
23/03/2017, 12:35 PM Trung Quốc - Nam Triều Tiên 1: 0
23/03/2017, 13:00 Syria - Uzbekistan 1: 0
23/03/2017, 5:00 chiều Qatar - Iran 0: 1
28/03/2017, 13:00 Nam Triều Tiên - Syria 1: 0
28/03/2017, 14:00 Iran - Trung Quốc 1: 0
28/03/2017, 3:00 chiều Uzbekistan - Qatar 1: 0
06/12/2017, 18:45 Iran - Uzbekistan 2: 0
13/06/2017, 15:45 Syria - Trung Quốc 2: 2
13/06/2017, 9:00 tối Qatar - Nam Triều Tiên 3: 2
08/08/2017, 14:00 Syria - Qatar 3: 1
08/08/2017, 14:00 Trung Quốc - Uzbekistan 1: 0
08/08/2017, 14:00 Nam Triều Tiên - Iran 0: 0
5.09.2017, 5:00 chiều Qatar - Trung Quốc 1: 2
5.09.2017, 5:00 chiều Iran - Syria 2: 2
5.09.2017, 5:00 chiều Uzbekistan - Nam Triều Tiên 0: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
1.09.2016, 12:30 tối Châu Úc - Iraq 2: 0
1.09.2016, 12:35 PM Nhật Bản - Tiểu vương quốc VA 1: 2
1.09.2016, 7:30 tối Ả Rập Saudi - nước Thái Lan 1: 0
09/6/2016, 13:00 Iraq - Ả Rập Saudi 1: 2
09/6/2016, 14:15 nước Thái Lan - Nhật Bản 0: 2
09/6/2016, 5:30 chiều Tiểu vương quốc VA - Châu Úc 0: 1
6.10.2016, 12:35 PM Nhật Bản - Iraq 2: 1
Ngày 6 tháng 10 năm 2016, 6:00 chiều Tiểu vương quốc VA - nước Thái Lan 3: 1
6.10.2016, 19:45 Ả Rập Saudi - Châu Úc 2: 2
11/11/2016, 11:00 sáng Châu Úc - Nhật Bản 1: 1
11/11/2016, 2:30 chiều Iraq - nước Thái Lan 4: 0
11/11/2016, 19:45 Ả Rập Saudi - Tiểu vương quốc VA 3: 0
15/11/2016, 11:35 sáng Nhật Bản - Ả Rập Saudi 2: 1
15/11/2016, 13:00 nước Thái Lan - Châu Úc 2: 2
15/11/2016, 16:20 Tiểu vương quốc VA - Iraq 2: 0
23/03/2017, 13:00 Iraq - Châu Úc 1: 1
23/03/2017, 13:00 nước Thái Lan - Ả Rập Saudi 0: 3
23/03/2017, 4:30 chiều Tiểu vương quốc VA - Nhật Bản 0: 2
28/03/2017, 11:00 A.M. Châu Úc - Tiểu vương quốc VA 2: 0
28/03/2017, 12:35 PM Nhật Bản - nước Thái Lan 4: 0
28/03/2017, 7:30 tối Ả Rập Saudi - Iraq 1: 0
Ngày 8 tháng 6 năm 2017, 12:00 Châu Úc - Ả Rập Saudi 3: 2
13/06/2017, 14:00 nước Thái Lan - Tiểu vương quốc VA 1: 1
13/06/2017, 14:25 Iraq - Nhật Bản 1: 1
29/08/2017, 6:30 chiều Tiểu vương quốc VA - Ả Rập Saudi 2: 1
08/08/2017, 12:35 PM Nhật Bản - Châu Úc 2: 0
08/08/2017, 14:00 nước Thái Lan - Iraq 1: 2
5.09.2017, 12:00 Châu Úc - nước Thái Lan 2: 1
5.09.2017, 4:00 chiều Iraq - Tiểu vương quốc VA 1: 0
5.09.2017, 7:30 tối Ả Rập Saudi - Nhật Bản 1: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
5.10.2017, 2:30 chiều Syria - Châu Úc 1: 1
10/10/2017, 11:00 sáng Châu Úc - Syria 2: 1

Tất cả thời gian: CEST