lịch đấu bóng đá hôm nay việt nam Trình độ chuyên môn World Cup.Lịch trình Châu Phi - 2015-2017

tran dau vn
tran dau vn tran dau vn
ngày Trang Chủ Xa kết quả
7.10.2015, 14:00 Comor - Lesotho 0: 0
7.10.2015, 3:00 p.m.Seychelles - Burundi 0: 1
7.10.2015, 3:00 p.m. Tanzania - Ma -rốc 2: 0
7.10.2015, 4:30 chiều Mauritius - Kenya 2: 5
8.10.2015, 10:00 phía nam Sudan - Mauritania 1: 1
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 5:00 chiều Sao Tome và Principe - Ethiopia 1: 0
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 18:00 Liberia - Guinea-Bissau 1: 1
9.10.2015, 2:30 chiều Somalia - Nigeria 0: 2
9.10.2015, 3:00 chiều Djibouti - Eswatini 0: 6
9.10.2015, 7:00 tối Gambia - Namibia 1: 1
10/10/2015, 13:30 Trung tâm AF.Cộng hòa - Madagascar 0: 3
10/10/2015, 3:00 chiều Eritrea - Botswana 0: 2
10/10/2015, 4:30 chiều Chad - Sierra Leone 1: 0
11/11/2015, 14:00 Ma -rốc - Tanzania 1: 0
11/11/2015, 3:00 chiều Ethiopia - Sao Tome và Principe 3: 0
11/11/2015, 3:00 chiều Kenya - Mauritius 0: 0
10/13/2015, 13:30 Madagascar - Trung tâm AF.Cộng hòa 2: 2
10/13/2015, 3:00 p.m. Burundi - Seychelles 2: 0
10/13/2015, 16:00 Namibia - Gambia 2: 1
10/13/2015, 16:00 Sierra Leone - Chad 2: 1
10/13/2015, 5:00 chiều Nigeria - Somalia 4: 0
10/13/2015, 6:00 p.m. Lesotho - Comor 1: 1
10/13/2015, 6:00 p.m. Guinea-Bissau - Liberia 1: 3
10/13/2015, 7:00 tối Mauritania - phía nam Sudan 4: 0
10/13/2015, 8:00 tối Botswana - Eritrea 3: 1
Ngày 17 tháng 10 năm 2015, 4:00 chiều Eswatini - Djibouti 2: 1
ngày Trang Chủ Xa kết quả
11/11/2015, 6:00 tối Sudan - Zambia 0: 1
11/11/2015, 6:00 tối Mozambique - Gab 1: 0
11/12/2015, 2:30 chiều Burundi - Tiến sĩ Congo 2: 3
11/12/2015, 3:00 chiều Namibia - Guinea 0: 1
11/12/2015, 4:00 p.m. Bén - Burkina Faso 2: 1
12.11.2015, 4:30 chiều Toogo - Uganda 0: 1
11/12/2015, 8:00 tối Ma -rốc - Equatorial Guinea 2: 0
13.11.2015, 12:30 tối Madagascar - Senegal 2: 2
13.11.2015, 13:00 Comor - Ghana 0: 0
13.11.2015, 14:00 Kenya - Quần đảo Cape Verde 1: 0
13.11.2015, 2:30 chiều Libya - Rwanda 1: 0
13.11.2015, 3:30 chiều Angola - Nam Phi 1: 3
13.11.2015, 4:00 chiều Nigeria - Cameroon 0: 3
13.11.2015, 5:00 chiều Liberia - bờ biển Ngà 0: 1
13.11.2015, 6:00 tối Mauritania - Tunisia 1: 2
13.11.2015, 6:00 tối Eswatini - Nigeria 0: 0
14/11/2015, 14:00 Ethiopia - Congo 3: 4
14/11/2015, 2:30 chiều Tanzania - Algeria 2: 2
14/11/2015, 3:30 chiều Chad - Ai Cập 1: 0
14/11/2015, 5:00 chiều Botswana - Mali 2: 1
14/11/2015, 6:00 p.m. Gab - Mozambique 4: 3
15/11/2015, 14:00 Zambia - Sudan 2: 0
15/11/2015, 14:00 Uganda - Toogo 3: 0
15/11/2015, 3:30 chiều Tiến sĩ Congo - Burundi 3: 0
15/11/2015, 4:00 chiều Equatorial Guinea - Ma -rốc 1: 0
15/11/2015, 8:00 tối Guinea - Namibia 2: 0
17/11/2015, 2:30 chiều Rwanda - Libya 1: 3
17/11/2015, 3:00 chiều Cameroon - Nigeria 0: 0
17/11/2015, 4:00 p.m. Congo - Ethiopia 2: 1
17/11/2015, 4:00 p.m. Ghana - Comor 2: 0
17/11/2015, 4:00 p.m. Nigeria - Eswatini 2: 0
17/11/2015, 5:30 chiều Ai Cập - Chad 4: 0
17/11/2015, 6:00 tối Tunisia - Mauritania 2: 1
17/11/2015, 6:00 tối bờ biển Ngà - Liberia 3: 0
17/11/2015, 6:00 tối Nam Phi - Angola 1: 0
17/11/2015, 7:00 tối Burkina Faso - Bén 2: 0
17/11/2015, 19:15 Algeria - Tanzania 7: 0
17/11/2015, 8:00 tối Mali - Botswana 2: 0
17/11/2015, 8:00 tối Senegal - Madagascar 3: 0
17/11/2015, 8:00 tối Quần đảo Cape Verde - Kenya 2: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
Ngày 8 tháng 10 năm 2016, 7:30 tối Tiến sĩ Congo - Libya 4: 0
9.10.2016, 7:00 tối Tunisia - Guinea 2: 0
11/11/2016, 8:00 tối Libya - Tunisia 0: 1
13.11.2016, 6:30 chiều Guinea - Tiến sĩ Congo 1: 2
08/08/2017, 7:00 tối Guinea - Libya 3: 2
1.09.2017, 10:00 tối Tunisia - Tiến sĩ Congo 2: 1
4.09.2017, 9:00 tối Libya - Guinea 1: 0
5.09.2017, 7:30 tối Tiến sĩ Congo - Tunisia 2: 2
7.10.2017, 7:00 tối Guinea - Tunisia 1: 4
7.10.2017, 7:00 tối Libya - Tiến sĩ Congo 1: 2
11/11/2017, 6:30 chiều Tiến sĩ Congo - Guinea 3: 1
11/11/2017, 6:30 chiều Tunisia - Libya 0: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
9.10.2016, 2:30 chiều Zambia - Nigeria 1: 2
9.10.2016, 9:30 tối Algeria - Cameroon 1: 1
11/12/2016, 4:00 p.m. Cameroon - Zambia 1: 1
11/12/2016, 5:00 chiều Nigeria - Algeria 3: 1
1.09.2017, 18:00 Nigeria - Cameroon 4: 0
2.09.2017, 3:00 chiều Zambia - Algeria 3: 1
4.09.2017, 7:00 tối Cameroon - Nigeria 1: 1
5.09.2017, 9:30 tối Algeria - Zambia 0: 1
7.10.2017, 18:00 Cameroon - Algeria 2: 0
7.10.2017, 18:00 Nigeria - Zambia 1: 0
10.11.2017, 8:30 tối Algeria - Nigeria 3: 0
11/11/2017, 14:00 Zambia - Cameroon 2: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
Ngày 8 tháng 10 năm 2016, 5:00 chiều Gab - Ma -rốc 0: 0
Ngày 8 tháng 10 năm 2016, 8:00 tối bờ biển Ngà - Mali 3: 1
12.11.2016, 7:30 tối Mali - Gab 0: 0
11/12/2016, 9:00 tối Ma -rốc - bờ biển Ngà 0: 0
1.09.2017, 10:00 tối Ma -rốc - Mali 6: 0
2.09.2017, 18:00 Gab - bờ biển Ngà 0: 3
5.09.2017, 7:30 tối bờ biển Ngà - Gab 1: 2
5.09.2017, 9:00 tối Mali - Ma -rốc 0: 0
6.10.2017, 9:00 tối Mali - bờ biển Ngà 0: 0
7.10.2017, 9:00 tối Ma -rốc - Gab 3: 0
11/11/2017, 3:30 chiều Gab - Mali 0: 0
11/11/2017, 6:30 chiều bờ biển Ngà - Ma -rốc 0: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
Ngày 8 tháng 10 năm 2016, 8:00 tối Burkina Faso - Nam Phi 1: 1
Ngày 8 tháng 10 năm 2016, 10:00 tối Senegal - Quần đảo Cape Verde 2: 0
11/12/2016, 6:00 p.m. Quần đảo Cape Verde - Burkina Faso 0: 2
10.11.2017, 6:00 p.m. Nam Phi - Senegal 0: 2
1.09.2017, 8:30 tối Quần đảo Cape Verde - Nam Phi 2: 1
2.09.2017, 22:00 Senegal - Burkina Faso 0: 0
5.09.2017, 7:00 tối Nam Phi - Quần đảo Cape Verde 1: 2
5.09.2017, 8:00 tối Burkina Faso - Senegal 2: 2
7.10.2017, 3:00 p.m. Nam Phi - Burkina Faso 3: 1
7.10.2017, 7:30 tối Quần đảo Cape Verde - Senegal 0: 2
14/11/2017, 8:30 tối Burkina Faso - Quần đảo Cape Verde 4: 0
14/11/2017, 8:30 tối Senegal - Nam Phi 2: 1
ngày Trang Chủ Xa kết quả
7.10.2016, 5:30 chiều Ghana - Uganda 0: 0
9.10.2016, 4:30 chiều Congo - Ai Cập 1: 2
11/12/2016, 14:00 Uganda - Congo 1: 0
13.11.2016, 5:00 chiều Ai Cập - Ghana 2: 0
08/08/2017, 3:00 chiều Uganda - Ai Cập 1: 0
1.09.2017, 5:30 chiều Ghana - Congo 1: 1
5.09.2017, 4:30 chiều Congo - Ghana 1: 5
5.09.2017, 8:00 tối Ai Cập - Uganda 1: 0
7.10.2017, 3:00 p.m. Uganda - Ghana 0: 0
Ngày 8 tháng 10 năm 2017, 7:00 tối Ai Cập - Congo 2: 1
11/12/2017, 3:30 chiều Congo - Uganda 1: 1
12.11.2017, 4:30 chiều Ghana - Ai Cập 1: 1

Tất cả thời gian: CEST