tải fifa mobile trung quốc Trình độ chuyên môn World Cup.Lịch trình CONCACAF - 2015-2017

ngày Trang Chủ Xa kết quả
23/03/2015, 00:00 Barbados - Quần đảo đầu tiên 0: 1
03/24/2015, 01:00 Nicaragua - Anguilla 5: 0
03/24/2015, 01:00 St. Kitts & Nevis - Turks & Caicos 6: 2
26/03/2015, 00:30 Bahamas - Bermuda 0: 5
26/03/2015, 03:00 Belize - Quay 0: 0
27/03/2015, 00:00 Br. Quần đảo Maiden - Dominica 2: 3
28/03/2015, 01:00 Rượu cam bì - Montserrat 2: 1
26/03/2015, 8:30 tối Quần đảo đầu tiên - Barbados 0: 4
27/03/2015, 00:00 Turks & Caicos - St. Kitts & Nevis 2: 6
29/03/2015, 8:00 tối Bermuda - Bahamas 3: 0
29/03/2015, 23:00 Dominica - Br. Quần đảo Maiden 0: 0
29/03/2015, 23:00 Anguilla - Nicaragua 0: 3
30/03/2015, 02:00 Quay - Belize 1: 1
1.04.2015, 00:30 Montserrat - Rượu cam bì 2: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
Ngày 8 tháng 6 năm 2015, 02:00 Nicaragua - Suriname 1: 0
06/10/2015, 9:30 tối St. Vincent/Grenadines - Guyana 2: 2
06/11/2015, 01:00 Antigua & Barbuda - Thánh Lucia 1: 3
06/11/2015, 02:00 Aruba - Barbados 0: 2
06/11/2015, 02:00 Rượu cam bì - Cuba 0: 0
06/11/2015, 10:00 tối Thánh đường. Cộng hòa - Belize 1: 2
06/12/2015, 01:00 Dominica - Canada 0: 2
06/12/2015, 02:00 St. Kitts & Nevis - El Salvador 2: 2
13/06/2015, 02:00 Puerto Rico - Grenada 1: 0
13/06/2015, 04:00 Guatemala - Bermuda 0: 0
14/06/2015, 10:00 tối Cuba - Rượu cam bì 1: 1
15/06/2015, 00:00 Belize - Thánh đường. Cộng hòa 3: 0
15/06/2015, 01:00 Guyana - St. Vincent/Grenadines 4: 4
15/06/2015, 01:00 Thánh Lucia - Antigua & Barbuda 1: 4
15/06/2015, 01:30 Barbados - Aruba 0: 3
16/06/2015, 00:30 Bermuda - Guatemala 0: 1
16/06/2015, 9:30 tối Grenada - Puerto Rico 2: 0
16/06/2015, 9:30 tối Suriname - Nicaragua 1: 3
17/06/2015, 01:37 Canada - Dominica 4: 0
17/06/2015, 03:00 El Salvador - St. Kitts & Nevis 4: 1
ngày Trang Chủ Xa kết quả
4.09.2015, 9:30 tối St. Vincent/Grenadines - Aruba 2: 0
4.09.2015, 22:21 Grenada - Haiti 1: 3
5.09.2015, 01:05 Rượu cam bì - El Salvador 0: 1
5.09.2015, 01:37 Canada - Belize 3: 0
5.09.2015, 02:05 Antigua & Barbuda - Guatemala 1: 0
5.09.2015, 03:00 Jamaica - Nicaragua 2: 3
9.09.2015, 01:00 Haiti - Grenada 3: 0
9.09.2015, 02:00 Aruba - St. Vincent/Grenadines 2: 1
9.09.2015, 03:00 Belize - Canada 1: 1
9.09.2015, 03:30 Nicaragua - Jamaica 0: 2
9.09.2015, 03:35 El Salvador - Rượu cam bì 1: 0
9.09.2015, 04:06 Guatemala - Antigua & Barbuda 2: 0
kết quả đá banh kết quả đá banh kết quả đá banh kết quả đá banh
ngày Trang Chủ Xa kết quả
14/11/2015, 03:00 Mexico - El Salvador 3: 0
14/11/2015, 03:07 Canada - Honduras 1: 0
17/11/2015, 10:00 tối Honduras - Mexico 0: 2
18/11/2015, 02:30 El Salvador - Canada 0: 0
26/03/2016, 02:06 El Salvador - Honduras 2: 2
26/03/2016, 03:08 Canada - Mexico 0: 3
30/03/2016, 03:06 Honduras - El Salvador 2: 0
30/03/2016, 04:30 Mexico - Canada 2: 0
2.09.2016, 23:06 Honduras - Canada 2: 1
3.09.2016, 04:06 El Salvador - Mexico 1: 3
09/7/2016, 04:00 Canada - El Salvador 3: 1
09/7/2016, 04:00 Mexico - Honduras 0: 0
kết quả đá banh
ngày Trang Chủ Xakết quả
14/11/2015, 03:00 Costa Rica - Haiti 1: 0
14/11/2015, 03:00 Jamaica - Panama 0: 2
18/11/2015, 01:00 Haiti - Jamaica 0: 1
18/11/2015, 02:30 Panama - Costa Rica 1: 2
26/03/2016, 01:00 Haiti - Panama 0: 0
26/03/2016, 01:00 Jamaica - Costa Rica 1: 1
30/03/2016, 03:30 Panama - Haiti 1: 0
30/03/2016, 04:00 Costa Rica - Jamaica 3: 0
3.09.2016, 02:00 Haiti - Costa Rica 0: 1
3.09.2016, 03:30 Panama - Jamaica 2: 0
09/7/2016, 03:30 Costa Rica - Panama 3: 1
09/7/2016, 03:30 Jamaica - Haiti 0: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
14/11/2015, 01:10 Hoa Kỳ - St. Vincent/Grenadines 6: 1
14/11/2015, 02:06 Guatemala - Trinidad & Tobago 1: 2
17/11/2015, 8:30 tối St. Vincent/Grenadines - Guatemala 0: 4
18/11/2015, 00:36 Trinidad & Tobago - Hoa Kỳ 0: 0
25/03/2016, 8:30 tối St. Vincent/Grenadines - Trinidad & Tobago 2: 3
26/03/2016, 03:06 Guatemala - Hoa Kỳ 2: 0
30/03/2016, 01:00 Trinidad & Tobago - St. Vincent/Grenadines 6: 0
30/03/2016, 01:25 Hoa Kỳ - Guatemala 4: 0
2.09.2016, 9:30 tối St. Vincent/Grenadines - Hoa Kỳ 0: 6
3.09.2016, 01:00 Trinidad & Tobago - Guatemala 2: 2
09/7/2016, 02:00 Hoa Kỳ - Trinidad & Tobago 4: 0
09/7/2016, 02:15 Guatemala - St. Vincent/Grenadines 9: 3
ngày Trang Chủ Xa kết quả
11.11.2016, 21:35 Honduras - Panama 0: 1
11/12/2016, 00:00 Trinidad & Tobago - Costa Rica 0: 2
11/12/2016, 02:01 Hoa Kỳ - Mexico 1: 2
15/11/2016, 23:05 Honduras - Trinidad & Tobago 3: 1
Ngày 16 tháng 11 năm 2016, 03:05 Costa Rica - Hoa Kỳ 4: 0
Ngày 16 tháng 11 năm 2016, 03:05 Panama - Mexico 0: 0
25/03/2017, 00:00 Trinidad & Tobago - Panama 1: 0
25/03/2017, 02:50 Mexico - Costa Rica 2: 0
25/03/2017, 03:30 Hoa Kỳ - Honduras 6: 0
28/03/2017, 23:00 Honduras - Costa Rica 1: 1
29/03/2017, 01:00 Trinidad & Tobago - Mexico 0: 1
29/03/2017, 04:05 Panama - Hoa Kỳ 1: 1
9.06.2017, 02:00 Hoa Kỳ - Trinidad & Tobago 2: 0
9.06.2017, 04:00 Costa Rica - Panama 0: 0
9.06.2017, 04:00 Mexico - Honduras 3: 0
06/12/2017, 02:30 Mexico - Hoa Kỳ 1: 1
14/06/2017, 03:35 Panama - Honduras 2: 2
14/06/2017, 04:00 Costa Rica - Trinidad & Tobago 2: 1
2.09.2017, 00:55 Hoa Kỳ - Costa Rica 0: 2
2.09.2017, 02:00 Trinidad & Tobago - Honduras 1: 2
2.09.2017, 03:30 Mexico - Panama 1: 0
5.09.2017, 23:36 Honduras - Hoa Kỳ 1: 1
09/6/2017, 04:05 Panama - Trinidad & Tobago 3: 0
09/6/2017, 04:05 Costa Rica - Mexico 1: 1
7.10.2017, 01:35 Hoa Kỳ - Panama 4: 0
7.10.2017, 03:30 Mexico - Trinidad & Tobago 3: 1
8.10.2017, 00:00 Costa Rica - Honduras 1: 1
11/11/2017, 02:00 Trinidad & Tobago - Hoa Kỳ 2: 1
11/11/2017, 02:00 Panama - Costa Rica 2: 1
11/11/2017, 02:00 Honduras - Mexico 3: 2

Tất cả thời gian: CEST