ty le truc tuyen Lịch trình trò chơi tình bạn - 2017

Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
01/4/2017, 2:30 chiều Tunisia - Uganda 2: 0
4.01.2017, 5:00 chiều Ma -rốc - Burkina Faso 1: 0
5.01.2017, 2:30 chiều Cameroon - Tiến sĩ Congo 2: 0
01/7/2017, 5:00 chiều Algeria - Mauritania 3: 1
01/7/2017, 5:00 chiều Mali - Burkina Faso 1: 2
01/8/2017, 13:45 Thụy Điển - bờ biển Ngà 1: 2
01/8/2017, 3:30 chiều Senegal - Libyen 2: 1
01/8/2017, 4:30 chiều Slovakia - Uganda 1: 3
01/8/2017, 5:00 chiều Ai Cập - Tunisia 1: 0
9.01.2017, 3:00 chiều Ma -rốc - Phần Lan 0: 1
01/10/2017, 13:00 Trung Quốc - Nước Iceland 0: 2
01/10/2017, 4:00 chiều Ả Rập Saudi - Slovenia 0: 0
01/10/2017, 5:00 chiều Algeria - Mauritania 6: 0
01/10/2017, 6:00 tối Cameroon - Simbabwe 1: 1
01/11/2017, 12:35 PM Chile - Croatia 4: 1
01/11/2017, 14:00 bờ biển Ngà - Uganda 3: 0
01/11/2017, 3:30 chiều Circus - Senegal 0: 2
01/12/2017, 16:45 Thụy Điển - Slovakia 6: 0
14/01/2017, 08:35 Trung Quốc - Croatia 4: 3
14/01/2017, 16:00 Campuchia - Ả Rập Saudi 2: 7
15/01/2017, 08:35 Nước Iceland - Chile 0: 1
171/2017, 16:00 Catar - Vltava 1: 1
22/01/2017, 8:00 tối Bermuda - Canada 2: 4
23/01/2017, 14:00 Uzbekistan - Georgia 2: 2
25/01/2017, 14:00 Jordan - Georgia 1: 0
26/01/2017, 00:45 Brazil - Colombia 1: 0
29/01/2017, 10:00 tối Hoa Kỳ - Serbia 0: 0
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
02/4/2017, 01:00 Hoa Kỳ - Jamaica 1: 0
9.02.2017, 04:00 Mexico - Nước Iceland 1: 0
17/02/2017, 02:30 Honduras - Jamaica 0: 1
22/02/2017, 6:30 chiều San Marino - Andorra 0: 2
23/02/2017, 01:15 Ecuador - Honduras 3: 1
ty le truc tuyen ty le truc tuyen
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
9.03.2017, 5:00 chiều Catar - Azerbaijan 1: 2
03/11/2017, 00:00 Trinidad & Tobago - Barbados 2: 0
03/11/2017, 14:00 Burundi - Djibouti 7: 0
13/03/2017, 14:00 Burundi - Djibouti 1: 0
17/03/2017, 03:00 Honduras - Nicaragua 2: 0
19/03/2017, 01:00 Iran - Iraq 0: 1
19/03/2017, 6:00 p.m. San Marino - Vltava 0: 2
21/03/2017, 10:00 A.M. Indonesia - Myanmar 1: 3
03/22/2017, 12:00 Việt Nam - Đài Loan 1: 1
22/03/2017, 12:30 tối Campuchia - Ấn Độ 2: 3
22/03/2017, 12:30 tối Philippin - Malaysia 0: 0
22/03/2017, 4:00 p.m. Jament - Palestine 0: 1
22/03/2017, 5:00 chiều Síp - Kazakhstan 3: 1
22/03/2017, 6:00 p.m. Cộng hòa Séc - Litva 3: 0
03/22/2017, 20:45 nước Đức - nước Anh 1: 0
03/22/2017, 20:45 Scotland - Canada 1: 1
23/03/2017, 01:00Rượu cam bì - El Salvador 1: 1
23/03/2017, 12:55 PM Kenya - Uganda 1: 1
23/03/2017, 5:00 chiều Jordan - Hồng Kông 4: 0
23/03/2017, 5:00 chiều Bahrain - Tajikistan 1: 1
23/03/2017, 17:15 Afghanistan - Singapore 2: 1
23/03/2017, 9:00 tối Nigeria - Senegal 1: 1
24/03/2017, 3:00 chiều Libyen - Toogo 0: 0
24/03/2017, 5:00 chiều Nga - bờ biển Ngà 0: 2
24/03/2017, 6:00 p.m. Mauritania - Bén 1: 0
24/03/2017, 7:00 tối Tunisia - Cameroon 0: 1
24/03/2017, 8:00 tối Guinea - Gab 2: 2
24/03/2017, 9:00 tối Ma -rốc - Burkina Faso 2: 0
25/03/2017, 14:00 Nam Phi - Guinea-Bissau 3: 1
25/03/2017, 3:00 chiều Tansania - Botswana 2: 0
25/03/2017, 7:00 tối Mozambique - Angola 2: 0
26/03/2017, 14:00 Kenya - Tiến sĩ Congo 2: 1
26/03/2017, 3:00 chiều Simbabwe - Spambia 0: 0
27/03/2017, 4:00 chiều Mauritania - Circus 2: 1
27/03/2017, 5:00 chiều Trung tâm AF. Cộng hòa - Gambia 1: 2
27/03/2017, 18:15 Thổ Nhĩ Kỳ - Vltava 3: 1
27/03/2017, 8:00 tối bờ biển Ngà - Senegal 0: 0
28/03/2017, 3:00 chiều Tansania - Burundi 2: 1
28/03/2017, 16:00 Georgia - Latvia 5: 0
28/03/2017, 6:00 p.m. Nga - nước Bỉ 3: 3
28/03/2017, 6:00 p.m. Estland - Croatia 3: 0
28/03/2017, 6:00 p.m. Bắc Macedonia - Belarus 3: 0
28/03/2017, 6:00 p.m. Albania - Bosnia Herzegovina 1: 2
28/03/2017, 6:00 p.m. Ai Cập - Toogo 3: 0
28/03/2017, 7:00 tối Nam Phi - Angola 0: 0
28/03/2017, 7:00 tối Mozambique - Lesotho 1: 0
28/03/2017, 8:00 tối Ma -rốc - Tunisia 1: 0
28/03/2017, 8:00 tối Cameroon - Guinea 1: 2
28/03/2017, 8:00 tối Luxembourg - Quần đảo Cape Verde 0: 2
28/03/2017, 20:45 nước Hà Lan - Nước Ý 1: 2
28/03/2017, 20:45 Áo - Phần Lan 1: 1
28/03/2017, 20:45 Ireland - Nước Iceland 0: 1
28/03/2017, 20:45 Bồ Đào Nha - Thụy Điển 2: 3
28/03/2017, 9:00 tối Pháp - Tây ban nha 0: 2
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
Ngày 18 tháng 4 năm 2017, 14:00 Kenya - Ma -rốc 0: 0
22/04/2017, 5:30 chiều Madagascar - Ma -rốc 1: 0
22/04/2017, 7:00 tối Somalia - Südsuda 1: 2
22/04/2017, 8:00 tối Mauritius - Seychelles 2: 1
29/04/2017, 02:00 Seychelles - Mauritius 1: 1
29/04/2017, 4:30 chiều Ma -rốc - Madagascar 0: 1
30/04/2017, 01:00 Lựu đạn - Trinidad & Tobago 2: 2
30/04/2017, 7:30 tối Südsuda - Somalia 2: 0
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
4.05.2017, 8:00 tối Burkina Faso - Bén 1: 1
05/7/2017, 02:00 St. Kitts & Nevis - Barbados 2: 1
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, 7:30 tối Senegal - Mauritania 2: 0
Ngày 13 tháng 5 năm 2017, 16:45 Ai Cập - Jament 1: 0
21/05/2017, 12:00 Bén - Burkina Faso 2: 2
25/05/2017, 09:00 Fisschi - Solomon 1: 1
Ngày 25 tháng 5 năm 2017, 5:30 chiều Ghana - Bén 1: 1
28 tháng 5 năm 2017, 01:00 Honduras - El Salvador 2: 2
Ngày 28 tháng 5 năm 2017, 01:30 Mexico - Croatia 1: 2
28 tháng 5 năm 2017, 05:00 Fisschi - Solomon 1: 0
Ngày 31 tháng 5 năm 2017, 7:30 tối Ma -rốc - nước Hà Lan 1: 2
Ngày 31 tháng 5 năm 2017, 8:30 tối bờ biển Ngà - Bén 1: 1
Ngày 31 tháng 5 năm 2017, 9:30 tối Nước Ý - San Marino 8: 0
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
1.06.2017, 20:45 Thụy sĩ - Belarus 1: 0
1.06.2017, 21:00 Iraq - Jordan 1: 0
2.06.2017, 02:30 Mexico - Ireland 3: 1
2.06.2017, 8:30 tối Ở Ô -man - Syria 1: 1
2.06.2017, 20:45 Bắc Ireland - New Zealand 1: 0
2.06.2017, 21:00 Pháp - Paraguay 5: 0
3.06.2017, 02:30 Chile - Burkina Faso 3: 0
3.06.2017, 02:30 Nicaragua - Bolivia 0: 1
3.06.2017, 5:00 chiều Bồ Đào Nha - Síp 4: 0
06/4/2017, 04:00 Hoa Kỳ - Venezuela 1: 1
06/4/2017, 3:30 chiều Lesotho - Mauritania 1: 0
06/4/2017, 5:00 chiều Gab - Spambia 0: 0
06/4/2017, 18:00 Armenia - St. Kitts & Nevis 5: 0
06/4/2017, 18:00 Toogo - Comor 2: 0
06/4/2017, 7:00 tối Ireland - Uruguay 3: 1
06/4/2017, 7:00 tối Luxembourg - Albania 2: 1
06/4/2017, 7:30 tối nước Hà Lan - bờ biển Ngà 5: 0
06/4/2017, 8:30 tối Montenegro - Iran 1: 2
5.06.2017, 6:00 tối Tiến sĩ Congo - Botswana 2: 0
5.06.2017, 6:00 tối Liberia - Sierra Leone 1: 0
5.06.2017, 19:45 Bắc Macedonia - Thổ Nhĩ Kỳ 0: 0
5.06.2017, 8:30 tối Hungary - Nga 0: 3
5.06.2017, 20:45 nước Bỉ - Cộng hòa Séc 2: 1
5.06.2017, 9:00 tối Ai Cập - Libyen 1: 0
5.06.2017, 23:00 Senegal - Uganda 0: 0
6.06.2017, 3:30 chiều Ấn Độ - Nepal 2: 0
6.06.2017, 5:00 chiều Uzbekistan - nước Thái Lan 2: 0
6.06.2017, 7:00 tối Afghanistan - Maldives 2: 1
6.06.2017, 7:00 tối Ukraine - Malta 0: 1
6.06.2017, 7:30 tối Người israel - Vltava 1: 1
6.06.2017, 20:45 Đan mạch - nước Đức 1: 1
6.06.2017, 9:00 tối Bahrain - Palestine 0: 2
6.06.2017, 9:00 tối Catar - Nordquer 2: 2
6.06.2017, 23:00 Algeria - Guinea 2: 1
06/7/2017, 12:25 PM Nhật Bản - Syria 1: 1
06/7/2017, 13:35 Trung Quốc - Philippin 8: 1
06/7/2017, 14:00 Hồng Kông - Jordan 0: 0
06/7/2017, 3:00 chiều VA Tiểu vương quốc - Nước Lào 4: 0
06/7/2017, 6:00 p.m. Phần Lan - Liechtenstein 1: 1
06/7/2017, 6:00 p.m. Georgia - St. Kitts & Nevis 3: 0
06/7/2017, 7:00 tối Iraq - Südkorea 0: 0
06/7/2017, 20:45 Nước Ý - Uruguay 3: 0
06/7/2017, 9:30 tối Tây ban nha - Colombia 2: 2
06/7/2017, 23:00 Bolivia - Nicaragua 3: 2
Ngày 8 tháng 6 năm 2017, 13:40 Campuchia - Indonesia 0: 2
Ngày 8 tháng 6 năm 2017, 10:00 tối Lựu đạn - Bermuda 2: 2
Ngày 8 tháng 6 năm 2017, 23:00 Peru - Paraguay 1: 0
9.06.2017, 02:30 Ecuador - Venezuela 1: 1
9.06.2017, 12:05 tối Brazil - Argentina 0: 1
Ngày 9 tháng 6 năm 2017, 6:00 chiều Nga - Chile 1: 1
06/10/2017, 23:00 Lựu đạn - Bermuda 1: 2
06/12/2017, 6:00 p.m. Belarus - New Zealand 1: 0
06/12/2017, 18:45 Latvia - Estland 1: 2
13/06/2017, 12:05 tối Châu Úc - Brazil 0: 4
13/06/2017, 14:00 Singapore - Argentina 0: 6
13/06/2017, 4:30 chiều Indonesia - Puerto Rico 0: 0
13/06/2017, 7:00 tối Nam Phi - Spambia 1: 2
13/06/2017, 19:45 Na Uy - Thụy Điển 1: 1
13/06/2017, 8:00 tối Romania - Chile 3: 2
13/06/2017, 8:30 tối Cameroon - Colombia 0: 4
13/06/2017, 9:00 tối Pháp - nước Anh 3: 2
14/06/2017, 01:30 Canada - Rượu cam bì 2: 1
14/06/2017, 02:00 Ecuador - El Salvador 3: 0
14/06/2017, 02:30 Peru - Jamaica 3: 1
17/06/2017, 10:00 tối Rượu cam bì - Nicaragua 0: 0
25/06/2017, 3:00 chiều Tansania - Ma -rốc 2: 0
25/06/2017, 5:30 chiều Mauritius - Angola 0: 1
26/06/2017, 5:00 chiều Mozambique - Simbabwe 0: 4
26/06/2017, 7:30 tối Madagascar - Seychelles 2: 0
27/06/2017, 5:00 p.m. Ma -rốc - Mauritius 0: 0
27/06/2017, 7:30 tối Angola - Tansania 0: 0
28/06/2017, 5:00 chiều Simbabwe - Madagascar 0: 0
28/06/2017, 7:30 tối Seychelles - Mozambique 1: 2
28/06/2017, 11:30 tối St. Vincent/Grenadines - Thánh Lucia 1: 2
29/06/2017, 01:30 Lựu đạn - Dominica 1: 1
29/06/2017, 03:05 Mexico - Ghana 1: 0
29/06/2017, 5:00 chiều Ma -rốc - Angola 0: 0
29/06/2017, 5:00 chiều Tansania - Mauritius 1: 1
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, 5:00 chiều Simbabwe - Seychelles 6: 0
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, 5:00 chiều Mozambique - Madagascar 1: 4
30/06/2017, 11:30 tối Dominica - Barbados 2: 1
1.07.2017, 01:30 Lựu đạn - Thánh Lucia 2: 0
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
1.07.2017, 3:00 chiều Botswana - Spambia 1: 2
1.07.2017, 5:30 chiều Namibia - Lesotho 4: 5
1.07.2017, 22:45 Hoa Kỳ - Ghana 2: 1
2.07.2017, 02:30 Mexico - Paraguay 2: 1
2.07.2017, 5:00 chiều Nam Phi - Tansania 0: 1
2.07.2017, 7:30 tối Eswatini - Simbabwe 1: 2
3.07.2017, 21:00 Barbados - Thánh Lucia 1: 1
3.07.2017, 23:00 Lựu đạn - St. Vincent/Grenadines 4: 3
4.07.2017, 5:00 chiều Nam Phi - Botswana 2: 0
07/4/2017, 7:30 tối Namibia - Eswatini 1: 0
4.07.2017, 11:30 tối St. Vincent/Grenadines - Barbados 4: 2
5.07.2017, 01:30 Thánh Lucia - Dominica 0: 0
5.07.2017, 5:00 chiều Spambia - Tansania 4: 2
5.07.2017, 7:30 tối Lesotho - Simbabwe 3: 4
07/6/2017, 11:30 tối Dominica - St. Vincent/Grenadines 2: 2
07/7/2017, 01:30 Lựu đạn - Barbados 0: 2
07/7/2017, 5:00 chiều Nam Phi - Namibia 1: 0
07/7/2017, 7:30 tối Tansania - Lesotho 4: 2
9.07.2017, 3:00 chiều Spambia - Simbabwe 1: 3
14/07/2017, 2:30 chiều nước Thái Lan - Nordquer 3: 0
14/07/2017, 3:30 chiều Südsuda - Uganda 0: 0
15/07/2017, 14:00 Djibouti - ?thiopian 1: 5
15/07/2017, 14:00 Comor - Lesotho 2: 0
15/07/2017, 3:00 chiều Tansania - Rwanda 1: 1
15/07/2017, 3:30 chiều Botswana - Nam Phi 0: 2
15/07/2017, 6:00 tối Guinea-Bissau - Guinea 1: 3
15/07/2017, 6:30 chiều Sierra Leone - Senegal 1: 1
15/07/2017, 6:30 chiều Gambia - Mali 0: 0
16/07/2017, 11:30 A.M. Burkina Faso - Nordquer 4: 3
16/07/2017, 13:30 Madagascar - Mozambique 2: 2
16/07/2017, 13:30 Mauritius - Angola 0: 1
16/07/2017, 2:30 chiều nước Thái Lan - Belarus 5: 4
16/07/2017, 3:00 chiều Eswatini - Spambia 0: 4
16/07/2017, 16:00 Namibia - Simbabwe 1: 0
16/07/2017, 5:00 chiều Toogo - Bén 1: 1
16/07/2017, 6:00 tối Liberia - Mauritania 0: 2
22/07/2017, 3:00 p.m. Spambia - Eswatini 3: 0
22/07/2017, 3:00 p.m. Nam Phi - Botswana 1: 0
22/07/2017, 3:00 p.m. Uganda - Südsuda 5: 1
22/07/2017, 3:30 chiều Rwanda - Tansania 0: 0
22/07/2017, 6:30 chiều Guinea - Guinea-Bissau 7: 0
22/07/2017, 7:00 tối Mali - Gambia 4: 0
22/07/2017, 7:00 tối Senegal - Sierra Leone 3: 1
23/07/2017, 3:00 p.m. Burundi - Sudan 0: 0
23/07/2017, 3:00 p.m. Simbabwe - Namibia 4: 5
23/07/2017, 3:00 p.m. Lesotho - Comor 1: 0
23/07/2017, 3:00 p.m. Mozambique - Madagascar 0: 2
23/07/2017, 5:00 chiều Bén - Toogo 9: 8
23/07/2017, 5:30 chiều Angola - Mauritius 3: 2
23/07/2017, 7:00 tối Mauritania - Liberia 0: 1
27/07/2017, 02:30 Ecuador - Trinidad & Tobago 3: 1
29/07/2017, 7:00 tối Sudan - Burundi 1: 0
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
5.08.2017, 3:00 chiều Spambia - ?thiopian 0: 0
08/7/2017, 3:30 chiều Rwanda - Sudan 2: 1
08/11/2017, 4:30 chiều Circus - Tiến sĩ Congo 0: 0
08/12/2017, 3:00 chiều Uganda - Rwanda 3: 0
08/12/2017, 15:05 Nam Phi - Spambia 2: 2
08/12/2017, 5:00 chiều Sao Tome và Principe - Cameroon 0: 2
08/12/2017, 6:00 p.m. Burkina Faso - Ghana 2: 2
08/12/2017, 7:00 tối Mauritania - Mali 2: 2
08/12/2017, 21:45 Algeria - Libyen 1: 2
13/08/2017, 1:30 chiều Madagascar - Angola 0: 0
13/08/2017, 14:00 Comor - Namibia 2: 1
13/08/2017, 3:00 chiều ?thiopian - Sudan 1: 1
13/08/2017, 5:00 chiều Bén - Nigeria 1: 0
13/08/2017, 6:00 p.m. Nigeria - bờ biển Ngà 2: 1
13/08/2017, 7:00 tối Ai Cập - Ma -rốc 1: 1
15/08/2017, 7:00 tối Senegal - Guinea 3: 1
16/08/2017, 7:00 tối Andorra - Catar 0: 1
18/08/2017, 8:00 tối Libyen - Algeria 1: 1
18/08/2017, 9:00 tối Ma -rốc - Ai Cập 3: 1
19/08/2017, 3:00 chiều Cameroon - Sao Tome và Principe 2: 0
19/08/2017, 3:00 chiều Spambia - Nam Phi 2: 0
19/08/2017, 3:30 chiều Rwanda - Uganda 2: 0
19/08/2017, 4:30 chiều Tiến sĩ Congo - Circus 1: 1
19/08/2017, 4:30 chiều Ấn Độ - Mauritius 2: 1
19/08/2017, 5:00 chiều Nigeria - Bén 2: 0
19/08/2017, 5:30 chiều Angola - Madagascar 1: 0
19/08/2017, 6:00 p.m. bờ biển Ngà - Nigeria 1: 0
19/08/2017, 6:30 chiều Mali - Mauritania 0: 1
19/08/2017, 7:00 tối Sudan - ?thiopian 1: 0
08/20/2017, 16:00 Namibia - Comor 2: 0
20/08/2017, 5:30 chiều Ghana - Burkina Faso 1: 2
22/08/2017, 14:00 St. Kitts & Nevis - Mauritius 1: 1
22/08/2017, 14:45 Malaysia - Syria 1: 2
23/08/2017, 7:00 tối Guinea - Senegal 5: 0
23/08/2017, 7:00 tối Catar - Turkmenistan 2: 1
24/08/2017, 4:30 chiều Ấn Độ - St. Kitts & Nevis 1: 1
25/08/2017, 02:00 Trinidad & Tobago - Jamaica 1: 2
25/08/2017, 5:00 chiều Uzbekistan - Kyrgyzstan 5: 0
26/08/2017, 02:00 Iraq - Syria 1: 1
29/08/2017, 11:30 A.M. Myanmar - Malaysia 1: 0
29/08/2017, 6:00 p.m. Bahrain - Jordan 0: 0
30/08/2017, 17:15 Ở Ô -man - Afghanistan 2: 0
08/08/2017, 1:30 chiều Singapore - Hồng Kông 1: 1
08/08/2017, 6:00 tối Kenya - Mauritania 1: 1
08/08/2017, 10:00 tối Toogo - Nigeria 2: 0
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
2.09.2017, 09:00 Hồng Kông - Macau 4: 0
2.09.2017, 11:00 A.M. Indonesia - Fisschi 0: 0
2.09.2017, 18:00 Mozambique - Kenya 1: 1
3.09.2017, 01:00 Canada - Jamaica 2: 0
3.09.2017, 5:00 chiều Equatorial Guinea - Bén 1: 2
4.09.2017, 4:00 p.m. Toogo - Ma -rốc 0: 1
5.09.2017, 7:00 tối Nigeria - Mauritania 2: 0
30/09/2017, 5:00 chiều Botswana - ?thiopian 2: 0
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
21/10/2017, 13:30 Macau - Nước Lào 3: 1
10/10/2017, 3:00 chiều Uganda - Madagascar 1: 2
10/10/2017, 4:30 chiều Indonesia - Campuchia 3: 1
10/10/2017, 17:15 Ở Ô -man - Jordan 1: 1
5.10.2017, 13:00 Đài Loan - Mông Cổ 4: 2
5.10.2017, 14:00 Myanmar - nước Thái Lan 1: 3
5.10.2017, 14:00 Hồng Kông - Nước Lào 4: 0
5.10.2017, 5:00 chiều Iran - Toogo 2: 0
5.10.2017, 18:00 Iraq - Kenya 2: 1
5.10.2017, 18:00 Catar - Singapore 3: 1
6.10.2017, 12:20 Nhật Bản - New Zealand 2: 1
6.10.2017, 8:00 tối Mauritania - Comor 0: 1
7.10.2017, 3:00 p.m. Tansania - Ma -rốc 1: 1
7.10.2017, 16:00 Nga - Südkorea 4: 2
7.10.2017, 19:15 Ả Rập Saudi - Jamaica 5: 2
7.10.2017, 23:00 Lựu đạn - Guyana 1: 0
Ngày 8 tháng 10 năm 2017, 2:30 chiều nước Thái Lan - Kenya 1: 0
8.10.2017, 23:00 Canada - El Salvador 0: 1
9.10.2017, 02:00 Equatorial Guinea - Mauritius 3: 1
10/10/2017, 12:30 tối Nhật Bản - Haiti 3: 3
10/10/2017, 3:30 chiều Südkorea - Ma -rốc 1: 3
10/10/2017, 16:00 Gab - Bén 0: 1
10/10/2017, 6:00 p.m. Catar - Rượu cam bì 1: 2
10/10/2017, 6:00 p.m. Nga - Iran 1: 1
10/10/2017, 19:15 Ả Rập Saudi - Ghana 0: 3
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, 01:00 Lựu đạn - Panama 0: 5
29 tháng 10 năm 2017, 01:00 Bermuda - Barbados 2: 3
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
5.11.2017, 14:00 ?thiopian - Rwanda 2: 3
7.11.2017, 6:00 tối Ả Rập Saudi - Latvia 2: 0
8.11.2017, 3:30 chiều Circus - Bén 1: 1
8.11.2017, 15:45 Nước Iceland - Cộng hòa Séc 1: 2
9.11.2017, 01:30 Nicaragua - Thánh đường. Cộng hòa 0: 3
9.11.2017, 12:30 tối Campuchia - Myanmar 1: 2
9.11.2017, 12:30 tối Singapore - Lebanon 0: 1
9.11.2017, 13:00 Hồng Kông - Bahrain 0: 2
9.11.2017, 3:00 chiều Armenia - Belarus 4: 1
9.11.2017, 6:00 tối Phần Lan - Estland 3: 0
9.11.2017, 19:15 Romania - Thổ Nhĩ Kỳ 2: 0
9.11.2017, 7:30 tối Iran - Panama 2: 1
9.11.2017, 8:00 tối Luxembourg - Hungary 2: 1
9.11.2017, 20:45 Scotland - nước Hà Lan 0: 1
10.11.2017, 12:00 Südkorea - Colombia 2: 1
10.11.2017, 12:35 PM Trung Quốc - Serbia 0: 2
10.11.2017, 13:00 Nhật Bản - Brazil 1: 3
10.11.2017, 13:55 VA Tiểu vương quốc - Haiti 0: 1
10.11.2017, 14:00 Georgia - Síp 1: 0
10.11.2017, 7:00 tối Ukraine - Slovakia 2: 1
10.11.2017, 20:45 Ba Lan - Uruguay 0: 0
10.11.2017, 20:45 nước Bỉ - Mexico 3: 3
10.11.2017, 9:00 tối nước Anh - nước Đức 0: 0
10.11.2017, 9:00 tối Pháp - Xứ Wales 2: 0
10.11.2017, 21:45 Bồ Đào Nha - Ả Rập Saudi 3: 0
11/11/2017, 13:30 Ma -rốc - Lesotho 1: 1
11/11/2017, 14:00 Nga - Argentina 0: 1
11/11/2017, 3:00 chiều Comor - Madagascar 1: 1
11/11/2017, 3:00 chiều Namibia - Simbabwe 3: 1
11/11/2017, 5:30 chiều Catar - Cộng hòa Séc 0: 1
11/11/2017, 6:30 chiều Bắc Macedonia - Na Uy 2: 0
11/11/2017, 9:00 tối Thánh đường. Cộng hòa - Nicaragua 1: 0
11/11/2017, 9:30 tối Tây ban nha - Costa Rica 5: 0
12.11.2017, 00:30 Trinidad & Tobago - Lựu đạn 2: 2
11/12/2017, 14:00 Rwanda - ?thiopian 0: 0
11/12/2017, 3:00 chiều Malta - Estland 0: 3
11/12/2017, 4:00 p.m. Bén - Tansania 1: 1
12.11.2017, 4:30 chiều Toogo - Mauritius 6: 0
13.11.2017, 3:00 chiều Armenia - Síp 3: 2
13.11.2017, 3:00 chiều Venezuela - Iran 0: 1
13.11.2017, 3:00 chiều Georgia - Belarus 2: 2
13.11.2017, 5:00 chiều Iraq - Syria 1: 1
13.11.2017, 6:00 tối Bulgaria - Ả Rập Saudi 1: 0
13.11.2017, 6:30 chiều Thổ Nhĩ Kỳ - Albania 2: 3
13.11.2017, 7:30 tối Kosovo - Latvia 4: 3
13.11.2017, 20:45 Ba Lan - Mexico 0: 1
14/11/2017, 12:00 Südkorea - Serbia 1: 1
14/11/2017, 12:35 PM Trung Quốc - Colombia 0: 4
14/11/2017, 13:55 VA Tiểu vương quốc - Uzbekistan 1: 0
14/11/2017, 3:30 chiều Gab - Botswana 0: 0
14/11/2017, 5:30 chiều Catar - Nước Iceland 1: 1
14/11/2017, 5:30 chiều Argentina - Nigeria 2: 4
14/11/2017, 6:00 p.m. Slovakia - Na Uy 1: 0
14/11/2017, 19:45 Nga - Tây ban nha 3: 3
14/11/2017, 8:00 tối Romania - nước Hà Lan 0: 3
14/11/2017, 20:15 Hungary - Costa Rica 1: 0
14/11/2017, 8:30 tối Algeria - Trung tâm AF. Cộng hòa 3: 0
14/11/2017, 20:45 Áo - Uruguay 2: 1
14/11/2017, 20:45 nước Đức - Pháp 2: 2
14/11/2017, 20:45 nước Bỉ - Nhật Bản 1: 0
14/11/2017, 20:45 Xứ Wales - Panama 1: 1
14.11.2017, 21:00 nước Anh - Brazil 0: 0
14.11.2017, 21:45 Bồ Đào Nha - Hoa Kỳ 1: 1
15.11.2017, 00:30 Trinidad & Tobago - Guyana 1: 1
19.11.2017, 03:00 Fisschi - Estland 0: 2
23.11.2017, 04:00 Vanuatu - Estland 0: 1
25.11.2017, 12:30 Indonesia - Guyana 2: 1
26.11.2017, 07:00 Neukaledonia - Estland 1: 1
Mốc thời gian Heim Ausw?rts Ergebni
1.12.2017, 09:00 Nước Lào - Philippin 1: 3
1.12.2017, 23:00 Fisschi - Tuvalu 8: 0
2.12.2017, 02:00 Cái bát - Solomon 0: 8
2.12.2017, 05:00 Vanuatu - Neukaledonia 2: 1
3.12.2017, 01:00 St. Kitts & Nevis - Lựu đạn 1: 0
3.12.2017, 09:00 Nước Lào - Timor-Leste 2: 1
3.12.2017, 12:00 Đài Loan - Philippin 3: 0
3.12.2017, 12:00 Kenya - Rwanda 2: 0
3.12.2017, 14:00 Libyen - Tansania 0: 0
3.12.2017, 16:00 Bén - Circus 1: 3
4.12.2017, 12:00 Đài Loan - Timor-Leste 3: 1
4.12.2017, 13:00 Uganda - Burundi 0: 0
5.12.2017, 09:00 Timor-Leste - Philippin 1: 0
5.12.2017, 09:00 Tuvalu - Neukaledonia 2: 1
5.12.2017, 12:00 Đài Loan - Nước Lào 2: 0
5.12.2017, 12:00 Sansibar - Rwanda 3: 1
5.12.2017, 13:00 Südsuda - ?thiopian 0: 3
5.12.2017, 14:00 Kenya - Libyen 0: 0
6.12.2017, 06:00 Solomon - Fisschi 0: 0
6.12.2017, 09:00 Vanuatu - Cái bát 5: 0
7.12.2017, 12:00 Tansania - Sansibar 1: 2
7.12.2017, 13:00 Burundi - ?thiopian 4: 1
7.12.2017, 14:00 Rwanda - Libyen 0: 0
8.12.2017, 13:00 Uganda - Südsuda 5: 1
8.12.2017, 23:00 Cái bát - Neukaledonia 2: 4
9.12.2017, 02:00 Vanuatu - Fisschi 1: 1
9.12.2017, 05:00 Solomon - Tuvalu 6: 0
9.12.2017, 08:30 Südkorea - Trung Quốc 2: 2
9.12.2017, 11:15 Nhật Bản - Nordquer 1: 0
9.12.2017, 12:00 Rwanda - Tansania 2: 1
9.12.2017, 14:00 Kenya - Sansibar 0: 0
10.12.2017, 14:00 ?thiopian - Uganda 1: 1
11.12.2017, 12:00 Libyen - Sansibar 1: 0
11.12.2017, 13:00 Südsuda - Burundi 0: 0
11.12.2017, 14:00 Kenya - Tansania 1: 0
12.12.2017, 02:00 Fisschi - Cái bát 4: 0
12.12.2017, 05:00 Vanuatu - Tuvalu 10: 0
12.12.2017, 08:30 Nordquer - Südkorea 0: 1
12.12.2017, 09:00 Neukaledonia - Solomon 0: 1
12.12.2017, 11:15 Nhật Bản - Trung Quốc 2: 1
14.12.2017, 13:00 Kenya - Burundi 1: 0
14.12.2017, 15:30 Catar - Liechtenstein 1: 2
14.12.2017, 23:00 Tuvalu - Cái bát 4: 3
15.12.2017, 02:00 Fisschi - Neukaledonia 4: 1
15.12.2017, 05:00 Vanuatu - Solomon 3: 2
15.12.2017, 13:00 Uganda - Sansibar 1: 2
15.12.2017, 13:30 Ở Ô -man - Jament 1: 0
16.12.2017, 08:30 Trung Quốc - Nordquer 1: 1
16.12.2017, 11:15 Nhật Bản - Südkorea 1: 4
17.12.2017, 11:30 Uganda - Burundi 2: 1
17.12.2017, 13:30 Kenya - Sansibar 3: 2
17.12.2017, 15:10 VA Tiểu vương quốc - Iraq 1: 0
18.12.2017, 16:00 Bahrain - Kuwait 0: 0
22.12.2017, 16:30 Kuwait - Ả Rập Saudi 1: 2
22.12.2017, 19:00 Ở Ô -man - VA Tiểu vương quốc 0: 1
23.12.2017, 01:00 Simbabwe - Spambia 0: 0
23.12.2017, 15:30 Catar - Jament 4: 0
23.12.2017, 18:00 Bahrain - Iraq 1: 1
25.12.2017, 15:30 VA Tiểu vương quốc - Ả Rập Saudi 0: 0
25.12.2017, 16:00 Jordan - Libyen 1: 1
25.12.2017, 18:00 Kuwait - Ở Ô -man 0: 1
26.12.2017, 15:30 Jament - Bahrain 0: 1
26.12.2017, 18:00 Iraq - Catar 2: 1
28.12.2017, 16:30 Ả Rập Saudi - Ở Ô -man 0: 2
28.12.2017, 16:30 Kuwait - VA Tiểu vương quốc 0: 0
29.12.2017, 16:30 Catar - Bahrain 1: 1
29.12.2017, 16:30 Iraq - Jament 3: 0

Alle Zeitangaben: CEST