bxh vl wc Lịch trình WM - 2022 tại Qatar

Nhóm H 1

ngày Trang Chủ Xa kết quả
24.11.2022, 14:00 Uruguay - Nam Triều Tiên -: -
24.11.2022, 5:00 chiều Bồ Đào Nha - Ghana -: -

Nhóm H 2

xoilac 3 net
ngày Trang Chủ Xa kết quả
28.11.2022, 14:00 Nam Triều Tiên - Ghana -: -
28.11.2022, 8:00 tối Bồ Đào Nha - Uruguay -: -

Nhóm H 3

xoilac 3 net
ngày Trang Chủ Xa kết quả
2.12.2022, 16:00 Nam Triều Tiên - Bồ Đào Nha -: -
2.12.2022, 16:00 Ghana - Uruguay -: -

Tất cả thời gian: CEST