kqbd truc tuyen cap nhap hom nay Lịch trình WM - 2022 tại Qatar

Nhóm G 1

top 10 goal world cup 2018 top 10 goal world cup 2018
ngày Trang Chủ Xa kết quả
24.11.2022, 11:00 A.M. Thụy sĩ - Cameroon -: -
24.11.2022, 8:00 tối Brazil - Serbia -: -

Nhóm G 2

top 10 goal world cup 2018
ngày Trang Chủ Xa kết quả
28.11.2022, 11:00 A.M. Cameroon - Serbia -: -
28.11.2022, 5:00 chiều Brazil - Thụy sĩ -: -

Nhóm G 3

top 10 goal world cup 2018
ngàyTrang Chủ Xa kết quả
2.12.2022, 20:00 Cameroon - Brazil -: -
2.12.2022, 20:00 Serbia - Thụy sĩ -: -

Tất cả thời gian: CEST

top 10 goal world cup 2018