bxh wc 2022 Lịch trình WM - 2022 tại Qatar

Nhóm F 1

ngày Trang Chủ Xa kết quả
23.11.2022, 11:00 A.M. Ma -rốc - Croatia -: -
23.11.2022, 8:00 tối nước Bỉ - Canada -: -

Nhóm F 2

ngày Trang Chủ Xa kết quả
27/11/2022, 14:00 nước Bỉ - Ma -rốc -: -
27/11/2022, 5:00 chiều Croatia - Canada -: -

Nhóm F 3

ngày Trang Chủ Xa kết quả
1.12.2022, 16:00 Croatia - nước Bỉ -: -
1.12.2022, 16:00 Canada - Ma -rốc -: -

Tất cả thời gian: CEST