bao bong đa v n Lịch trình WM - 2022 tại Qatar

Nhóm E 1

ngày Trang Chủ Xa kết quả
23.11.2022, 14:00 nước Đức - Nhật Bản -: -
23.11.2022, 5:00 chiều Tây ban nha - Costa Rica -: -

Nhóm E 2

đá bóng tối nay đá bóng tối nay
ngày Trang Chủ Xakết quả
27/11/2022, 11:00 sáng Nhật Bản - Costa Rica -: -
27/11/2022, 8:00 tối Tây ban nha - nước Đức -: -

Nhóm E 3

đá bóng tối nay
ngày Trang Chủ Xa kết quả
1.12.2022, 20:00 Nhật Bản - Tây ban nha -: -
1.12.2022, 20:00 Costa Rica - nước Đức -: -

Tất cả thời gian: CEST