kết quả bốc thăm world cup 2022 Lịch trình WM - 2022 tại Qatar

Nhóm D 1

ngày Trang Chủ Xa kết quả
22.11.2022, 14:00 Đan mạch - Tunisia -: -
22.11.2022, 8:00 tối Pháp - Châu Úc -: -

Nhóm D 2

ngày Trang Chủ Xa kết quả
26.11.2022, 11:00 A.M. Tunisia - Châu Úc -: -
26.11.2022, 5:00 chiều Pháp - Đan mạch -: -

Nhóm D 3

kèo nhà cái chấm com
ngày Trang Chủ Xa kết quả
30.11.2022, 16:00 Tunisia - Pháp -: -
30.11.2022, 16:00Châu Úc - Đan mạch -: -

Tất cả thời gian: CEST