bang xep hang bong da nhat Lịch trình WM - 2022 tại Qatar

ngày Trang Chủ Xa kết quả
20.11.2022, 5:00 chiều Qatar - Ecuador -: -
21.11.2022, 5:00 chiều Senegal - nước Hà Lan -: -
25.11.2022, 14:00 Qatar - Senegal -: -
25.11.2022, 5:00 chiều nước Hà Lan - Ecuador -: -
29.11.2022, 16:00 nước Hà Lan - Qatar -: -
29.11.2022, 16:00 Ecuador - Senegal -: -
ngày Trang Chủ Xa kết quả
21.11.2022, 14:00 nước Anh - Iran -: -
21.11.2022, 8:00 tối Hoa Kỳ - Xứ Wales -: -
25.11.2022, 11:00 A.M. Xứ Wales - Iran -: -
25.11.2022, 20:00 nước Anh - Hoa Kỳ -: -
29.11.2022, 8:00 tối Xứ Wales - nước Anh -: -
29.11.2022, 8:00 tối Iran - Hoa Kỳ -: -
lịch thi đấu play-off world cup 2022
ngày Trang Chủ Xa kết quả
22.11.2022, 11:00 A.M. Argentina - Ả Rập Saudi -: -
22.11.2022, 5:00 chiều Mexico - Ba Lan -: -
26.11.2022, 14:00 Ba Lan - Ả Rập Saudi -: -
lịch thi đấu play-off world cup 202226.11.2022, 8:00 tối Argentina - Mexico -: -
30.11.2022, 8:00 tối Ba Lan - Argentina -: -
30.11.2022, 8:00 tối Ả Rập Saudi - Mexico -: -
lịch thi đấu play-off world cup 2022
ngày Trang Chủ Xa kết quả
22.11.2022, 14:00 Đan mạch - Tunisia -: - lịch thi đấu play-off world cup 2022
22.11.2022, 8:00 tối Pháp - Châu Úc -: -
26.11.2022, 11:00 A.M. Tunisia - Châu Úc -: -
26.11.2022, 5:00 chiều Pháp - Đan mạch -: -
30.11.2022, 16:00 Tunisia - Pháp -: -
30.11.2022, 16:00 Châu Úc - Đan mạch -:lịch thi đấu play-off world cup 2022 -
lịch thi đấu play-off world cup 2022 lịch thi đấu play-off world cup 2022
ngày Trang Chủ Xa kết quả
23.11.2022, 14:00 nước Đức - Nhật Bản -: -
23.11.2022, 5:00 chiều Tây ban nha - Costa Rica -: -
27/11/2022, 11:00 sáng Nhật Bản - Costa Rica -: -
27/11/2022, 8:00 tối Tây ban nha - nước Đức -: -
1.12.2022, 20:00 Nhật Bản - Tây ban nha -: -
1.12.2022, 20:00 Costa Rica - nước Đức -: -
ngày Trang Chủ Xa kết quả
23.11.2022, 11:00 A.M. Ma -rốc - Croatia -: -
23.11.2022, 8:00 tối nước Bỉ - Canada -: -
27/11/2022, 14:00 nước Bỉ - Ma -rốc -: -
27/11/2022, 5:00 chiều Croatia - Canada -: -
1.12.2022, 16:00 Croatia - nước Bỉ -: -
1.12.2022, 16:00 Canada - Ma -rốc -: -
ngày Trang Chủ Xa kết quả
24.11.2022, 11:00 A.M. Thụy sĩ - Cameroon -: -
24.11.2022, 8:00 tối Brazil - Serbia -: -
28.11.2022, 11:00 A.M. Cameroon - Serbia -: -
28.11.2022, 5:00 chiều Brazil - Thụy sĩ -: -
2.12.2022, 20:00 Cameroon - Brazil -: -
2.12.2022, 20:00 Serbia - Thụy sĩ -: -
ngày Trang Chủ Xa kết quả
24.11.2022, 14:00 Uruguay - Nam Triều Tiên -: -
24.11.2022, 5:00 chiều Bồ Đào Nha - Ghana -: -
28.11.2022, 14:00 Nam Triều Tiên - Ghana -: -
28.11.2022, 8:00 tối Bồ Đào Nha - Uruguay -: -
2.12.2022, 16:00 Nam Triều Tiên - Bồ Đào Nha -: -
2.12.2022, 16:00 Ghana - Uruguay -: -
ngày Trang Chủ Xa kết quả
3.12.2022, 16:00 Sieger Nhóm A. - Nhóm thứ hai b -: -
3.12.2022, 20:00 Sieger Group c - Nhóm thứ hai d -: -
4.12.2022, 16:00 Nhóm Sieger d - Nhóm thứ hai c -: -
4.12.2022, 20:00 Nhóm Sieger b - Nhóm thứ hai a -: -
5.12.2022, 16:00 Sieger Group e - Nhóm thứ hai f -: -
5.12.2022, 20:00 Nhóm Sieger g - Nhóm thứ hai h -: -
6.12.2022, 16:00 Nhóm Sieger f - Nhóm thứ hai e -: -
6.12.2022, 20:00 Nhóm Sieger h - Nhóm thứ hai g -: -
ngày Trang Chủ Xa kết quả
9.12.2022, 16:00 Người chiến thắng AF 5 - Người chiến thắng AF 6 -: -
9.12.2022, 20:00 Người chiến thắng AF 1 - Người chiến thắng AF 2 -: -
10.12.2022, 16:00 Người chiến thắng AF 7 - Người chiến thắng AF 8 -: -
10.12.2022, 20:00 Người chiến thắng AF 3 - Người chiến thắng AF 4 -: -
ngày Trang Chủ Xa kết quả
13.12.2022, 8:00 tối Người chiến thắng VF 2 - Người chiến thắng VF 1 -: -
14.12.2022, 20:00 Người chiến thắng VF 4 - Người chiến thắng VF 3 -: -
ngày Trang Chủ Xa kết quả
17.12.2022, 16:00 Loser Hf 1 - Loser Hf 2 -: -
ngày Trang Chủ Xa kết quả
18.12.2022, 16:00 Người chiến thắng HF 1 - Người chiến thắng HF 2 -: -

Tất cả thời gian: CEST