dota 2 premier Kế hoạch trò chơi của Nations League fpo4 D - 2020/2021

fpo4
ngày Trang Chủ Xa kết quả
3.09.2020, 18:00 Latvia - Andorra 0: 0
3.09.2020, 20:45 Faroeician - Malta 3: 2
6.09.2020, 3:00 chiều Andorra - Faroeician 0: 1
6.09.2020, 20:45 Malta - Latvia 1: 1
10.10.2020, 18:00 Faroeician - Latvia 1: 1
10.10.2020, 20:45 Andorra - Malta 0: 0
13.10.2020, 18:00 Latvia - Malta 0: 1
13.10.2020, 20:45 Faroeician - Andorra 2: 0
14.11.2020, 3:00 chiều Malta - Andorra 3: 1
14.11.2020, 18:00 Latvia - Faroeician 1: 1
17.11.2020, 20:45 Andorra - Latvia 0: 5
17.11.2020, 20:45 Malta - Faroeician 1: 1
ngày Trang Chủ Xa kết quả
5.09.2020, 3:00 chiều Gibraltar - San Marino 1: 0
8.09.2020, 20:45 San Marino - Liechtenstein 0: 2
10.10.2020, 18:00 Liechtenstein - Gibraltar 0: 1
13.10.2020, 20:45 Liechtenstein - San Marino 0: 0
14.11.2020, 3:00 chiều San Marino - Gibraltar 0: 0
17.11.2020, 20:45 Gibraltar - Liechtenstein 1: 1

Tất cả thời gian: CEST