bongda Kế hoạch trò chơi của Nations League B - 2020/2021

dota player dota player dota player
ngày Trang Chủ Xa kết quả
4.09.2020, 20:45 Na Uy - Áo 1: 2
4.09.2020, 20:45 Romania - Bắc Ireland 1: 1
7.09.2020, 20:45 Áo - Romania dota player 2: 3
7.09.2020, 20:45 Bắc Ireland - Na Uy 1: 5
11.10.2020, 18:00 Na Uy - Romania 4: 0
11.10.2020, 20:45 Bắc Ireland - Áo 0: 1
14.10.2020, 20:45 Na Uy - Bắc Ireland 1: 0
14.10.2020, 20:45 Romania - Áo 0: 1
15.11.2020, 01:00 Romania - Na Uy 3: 0
15.11.2020, 20:45 Áo - Bắc Ireland 2: 1
18.11.2020, 20:45 Áo - Na Uy 1: 1
18.11.2020, 20:45 Bắc Ireland - Romania 1: 1
dota player dota player
ngày Trang Chủ Xa kết quả
4.09.2020, 20:45 Scotland - Người israel 1: 1
4.09.2020, 20:45 Slovakia - Cộng hòa Séc 1: 3
7.09.2020, 20:45 Cộng hòa Séc - Scotland 1: 2
7.09.2020, 20:45 Người israel - Slovakia 1: 1
11.10.2020, 20:45 Người israel - Cộng hòa Séc 1: 2
11.10.2020, 20:45 Scotland - Slovakia 1: 0
14.10.2020, 20:45 Scotland - Cộng hòa Séc 1: 0
14.10.2020, 20:45 Slovakia - Người israel 2: 3
15.11.2020, 3:00 chiều Slovakia - Scotland 1: 0
15.11.2020, 20:45 Cộng hòa Séc - Người israel 1: 0
18.11.2020, 20:45 Cộng hòa Séc - Slovakia 2: 0
18.11.2020, 20:45 Người israel - Scotland 1: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
3.09.2020, 20:45 Nga - Serbia 3: 1
3.09.2020, 20:45 Thổ Nhĩ Kỳ - Hungary 0: 1
6.09.2020, 18:00 Hungary - Nga 2: 3
6.09.2020, 20:45 Serbia - Thổ Nhĩ Kỳ 0: 0
11.10.2020, 20:45 Nga - Thổ Nhĩ Kỳ 1: 1
11.10.2020, 20:45 Serbia - Hungary 0: 1
14.10.2020, 20:45 Nga - Hungary 0: 0
14.10.2020, 20:45 Thổ Nhĩ Kỳ - Serbia 2: 2
15.11.2020, 18:00 Thổ Nhĩ Kỳ - Nga 3: 2
15.11.2020, 20:45 Hungary - Serbia 1: 1
18.11.2020, 20:45 Hungary - Thổ Nhĩ Kỳ 2: 0
18.11.2020, 20:45 Serbia - Nga 5: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
3.09.2020, 20:45 Bulgaria - Ireland 1: 1
3.09.2020, 20:45 Phần Lan - Xứ Wales 0: 1
6.09.2020, 3:00 chiều Xứ Wales - Bulgaria 1: 0
6.09.2020, 18:00 Ireland - Phần Lan 0: 1
11.10.2020, 3:00 chiều Ireland - Xứ Wales 0: 0
11.10.2020, 18:00 Phần Lan - Bulgaria 2: 0
14.10.2020, 18:00 Phần Lan - Ireland 1: 0
14.10.2020, 20:45 Bulgaria - Xứ Wales 0: 1
15.11.2020, 18:00 Bulgaria - Phần Lan 1: 2
15.11.2020, 18:00 Xứ Wales - Ireland 1: 0
18.11.2020, 20:45 Ireland - Bulgaria 0: 0
18.11.2020, 20:45 Xứ Wales - Phần Lan 3: 1

Tất cả thời gian: CEST