dota shop Kế hoạch trò lịch thi đâu vietnamchơi EM - 2020

Nhóm A 1

lịch thi đâu vietnam
ngày Trang Chủ Xa kết quả
11.06.2021, 21:00 Thổ Nhĩ Kỳ - Nước Ý 0: 3
12.06.2021, 3:00 chiều Xứ Wales - Thụy sĩ 1: 1

Nhóm A 2

ngày Trang Chủ Xa kết quả
16.06.2021, 18:00 Thổ Nhĩ Kỳ - Xứ Wales 0: 2
16.06.2021, 21:00 Nước Ý - Thụy sĩ 3: 0

Nhóm A 3

ngày Trang Chủ Xa kết quả
06/20/2021, 18:00 Thụy sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ 3: 1
06/20/2021, 18:00 Nước Ý - Xứ Wales 1: 0

Tất cả thời gian: CEST