bang xep hang viet nam Kế hoạch trò chơi EM - 2020

garena live mixi

Nhóm F 1

ngày Trang Chủ Xa kết quả
15/06/2021, 18:00 Hungary - Bồ Đào Nha 0: 3
15/06/2021, 21:00 Pháp - nước Đức 1: 0

Nhóm F 2

garena live mixi
ngày Trang Chủ Xa kết quả
19.06.2021, 3:00 chiều Hungary - Pháp 1: 1
19.06.2021, 18:00 Bồ Đào Nha - nước Đức 2: 4

Nhóm F 3

garena live mixi
ngàyTrang Chủ Xa kết quả
23.06.2021, 21:00 Bồ Đào Nha - Pháp 2: 2
23.06.2021, 21:00 nước Đức - Hungary 2: 2
garena live mixi

Tất cả thời gian: CEST