90 phut tivi World Cup 2022: T?y chay Qatar cho Oliver Bierhoff kh?ng c?? ch? ??

V?i kh??a h?c t?i ?u c?a ng??y tr?? ch?i ??i v??o th??ng 10, ??i tuy?n qu?c gia ??c c?? th? World Cup 2022 ? Qatar tr??c khi k?t th??c v?i Liechtenstein v?? Armenia.

B?t k? khi n??o chuy?n ?i ??n Trung ??ng c?? th? ???c ??t tr??c, Hi?p h?i b??ng FU (DFB) c?a ??c cho r?ng t?i tr?n chung k?t World Cup cu?i c??ng v?i 32 C??c ??i World Cup tham gia.

??i l?i v?i T? ch?c ?n x?? Qu?c t?

V?? gi??m ??c DFB Oliver Bierhoff hi?n ?? nh?n m?nh trong m?t cu?c ph?ng v?n v?i Funke Mediengruppe r?ng ??? kh?ng ph?i l?? m?t ch? ?? cho vi?c l?a ch?n t?y chay World Cup ? Qatar, v?? n?? ??n t? c??c ph??a kh??c nhau c?a b??n trong v?? c? tr??n qu? b??ng Fu ? ?? b? k??ch th??ch. T?i s? ??n Qatar, m?t cu?c t?y chay kh?ng quan tr?ng v?i ch??ng t?i. V?? sau ??? ch??ng t?i s? ?? c?p ??n nh?ng g?? ch??ng t?i gi?i quy?t tr??n trang web v?? ho?t ??ng n??o ch??ng t?i b?t ??u ?? ti?p t?c h??nh ??ng t??ch c?c ?? Lie ? Bierhoff, tuy nhi??n, ?? nh?n th?c ???c tr??ch nhi?m x? h?i v?? ??ng tr??c s? trao ??i th??ng xuy??n v?i c??c chuy??n gia t? T? ch?c ?n x?? Qu?c t?.

Bierhoff, t?t nhi??n, kh?ng c?? g?? b?? m?t v? s? k? v?ng c?a ?ng r?ng c??c ch? ?? nh? nhan quy?n v?? t??nh b?n v?ng ???c th?o lu?n li??n quan ??n World Cup ? Qatar s? ch? ???ng vai tr?? h? tr? ngay khi b??ng l?n v?? ?e trong ng??y sau khi gi?i ??u ngay l?p t?c Ra kh?i t?m nh??n ??

Ho??n ch?nh L?ch tr??nh World Cup 2022 B?n c?? th? t??m th?y ? ?ay.

Tin t??ng v??o nh??m DFB

M?c d?? DFB v?? c??c c?u th? qu?c gia kh?? c?? th? tho??t kh?i c??c v?n ?? ch??nh tr? tr??n World Cup, nh?ng tr?ng tam c?a Bierhoff l?? m??n tr??nh di?n th? thao c?a ??i hu?n luy?n vi??n qu?c gia Hans-Dieter Flick.

T?i c?? ch?t l??ng tuy?t v?i v?? do ??? ch??ng ta n??n ??t ra cho m??nh m?c ti??u ?i xa t?i World Cup ? m?? kh?ng n??i r?ng ch??ng ta s? th??nh c?ng trong s? t? tin ?? Bierhoff l?? nh?ng ng??i c?? tinh th?n t?t ?? b?? ??p cho nh?ng con v?t gi?i ??u ngo??i tr?i v?i v??ng s? b? ra kh?i World Cup 2018 v?? th?t b?i trong v??ng 16 c?a EM 2021.

Th? m?n ??? l?? Manuel Neuer, ng??i ?? m? gi?a c??c b??i vi?t t?i chi?n th?ng World Cup 2014, ?? m? World Cup Cup m?t l?n n?a trong Jersey DFB B?n mu?n c?? ???c Bierhoff h??i l??ng v?? th?m ch?? c?? th? tin t??ng v??o ??i Flick v?? nh?ng tham v?ng cao n??y c?ng v?y ?a? ??c c?ng ? trong World Cup Wetten 2022 Nh? th??ng l? ? ph??a tr??c.