24h bongs da N ? Giai ?o?n v?? ?? ch?n t? ng??y 8 th??ng 12

2 ng??y sau c??c v? tranh c??c C??c nh??m World Cup t?i Ng??y 6 th??ng 12 b?t ??u N Giai ?o?n b??n h??ng t? V?? cho v??ng cu?i c??ng 2014 t?i Brazil. C?ng trong cho ??n nay Giai ?o?n v?? th? ba S? th? N??y ? th??m mu?n v?? t? bay gi? n?? qu?? r? r??ng, ??i n??o b??n trong 12 ??a ?i?m World Cup s? ???c nh??n th?y. cho ??n khi 30. J ? nner c?? th? m?t l?n n?a tr??n trang web FIFA ??n ??t h??ng ???c g?i, s? ???c phan ph?i v??o th??ng Hai b?ng x? s?.

Hi?n nay ?? t?ng ? Kho?ng 1,1 tr??n kho?ng 3 tri?u v?? Cho World Cup 2014 tha l?i. c??c s? l??ng ch??nh x??c c??c th? c?? th? ???c b??n, n?? s? ch? sau c??c ho??n th??nh T?t c? c??c ??u tr??ng World Cup cho. Tuy lich thi dau vòng loại world cup 2022 nhi??n, ?i?u n??y th??ch c?ng vi?c xay d?ng t?i 3 san v?n ??ng (Cuiiaba, Curitiba v?? Sao Paulo), s? cu?i c??ng s? ???c ??a ra v??o cu?i th??ng 2 n?m 2014. c??c Gi?? c? V?? v?? t?t c? c??c th?ng tin kh??c c?? s?n theo Ph?n v?? Cup.